• ACTIVE DIRECTORY

  ACTIVE DIRECTORY

  Trong mô hình Domain của Windows Server 2003 thì các thông tin người dùng được tập trung lại do dịch vụ Active Directory quản lý và được lưu trữ trên máy tính điều khiển vùng (domain controller) với tên tập tin là NTDS.DIT. Tập tin cơ sở dữ liệu này được xây dựng theo công nghệ tương tự như phần mềm Access của Microsoft nên nó có thể lưu trữ hàng triệu...

   82 p cntp 12/11/2012 380 1

 • Mạng máy tính - ACTIVE DIRECTORY

  Mạng máy tính - ACTIVE DIRECTORY

  Object (đối tượng) : Trong h.thống CSDL, đối tượng bao gồm các máy in, người dùng, các Server, các máy trạm, thư mục dùng chung, dịch vụ mạng… đối tượng là thành tố căn bản nhất của dịch vụ danh bạ. Attribute (thuộc tính) : Dùng để mô tả một đối tượng. Ví dụ: mật khẩu và tên là thuộc tính của người dùng. Các đối tượng khác nhau có danh...

   45 p cntp 12/11/2012 378 1

 • Nhập môn mạng máy tính - Chương 2

  Nhập môn mạng máy tính - Chương 2

  TẦNG ỨNG DỤNG – APPLICATION LAYER Nhập môn mạng máy tính .The Application Layer 2.1. Một số khái niệm và nguyên tắc. 2.2. Web & Hyper Text Transfer Protocol. 2.3. Web design and HTTP, Web programming. 2.4. File Transfer Protocol. 2.5. Electronic Mail Protocols. 2.6. Domain Name System. 3 .2.1. Một số khái niệm và nguyên tắc Một số chương trình ứng dụng (network...

   97 p cntp 14/12/2012 377 2

 • THIẾT BỊ VÀ KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG

   THIẾT BỊ VÀ KỸ THUẬT THI CÔNG MẠNG

  HỌCGiải thích được chức năng của: NIC Card, Hub, Switch, Router.Hoạt động của các thiết bị với mô hình OSITrình bài được vai trò của từng thiết bị khi truyền nhận dữ liệu trong hệ thống mạngSử dụng từng thiết bị phù hợp khi thi công hệ thống mạng LAN của một toà nhà công ty

   92 p cntp 19/07/2012 376 5

 • Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 7: BỘ NHỚ CHÍNH

  Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 7: BỘ NHỚ CHÍNH

  Background Swapping Cấp phát bộ nhớ kề (Contiguous Memory Allocation) Phân trang (Paging) Cấu trúc của bảng trang (Structure of the Page Table) Phân đoạn (Segmentation) Ví dụ: Intel Pentium Chương trình phải được mang (từ đĩa) vào trong bộ nhớ và được sắp xếp bên trong một quá trình để chạy Chỉ có bộ nhớ chính và các thanh ghi là các lưu trữ mà CPU có thể truy...

   57 p cntp 12/11/2012 375 1

 • GIỚI THIỆU KHOA HỌC MÁY TÍNH ( NGUYỄN THANH TRUNG ) - CHƯƠNG 4

  GIỚI THIỆU KHOA HỌC MÁY TÍNH ( NGUYỄN THANH TRUNG ) - CHƯƠNG 4

  Cung cấp những kiến thức nền tảng về mạng máy tính, Internet gồm: các loại mạng, mô hình OSI, giao thức TCP/IP, cách thức truyền thông tin trên mạng... Giới thiệu một số hình thức tấn công mạng và các giải pháp bảo vệ mạng. Giúp sinh viên thấy được vai trò của mạng, internet trong xu thế hội nhập, những ảnh hưởng của mạng, internet vào cuộc...

   66 p cntp 12/11/2012 374 3

 • CSE Faculty - Chapter 12

  CSE Faculty - Chapter 12

  Lexicographic Search Trees: Tries Multiway Trees B-Tree, B*-Tree, B+-Tree Red-Black Trees (BST and B-Tree) 2-d Tree, k-d Tree 1 .Basic Concepts 2 .Basic Concepts 3 .Trees

   44 p cntp 14/12/2012 374 2

 • Nhập môn mạng máy tính - Chương 2

  Nhập môn mạng máy tính - Chương 2

  TẦNG ỨNG DỤNG – APPLICATION LAYER Nhập môn mạng máy tính .The Application Layer 2.1. Một số khái niệm và nguyên tắc. 2.2. Web & Hyper Text Transfer Protocol. 2.3. Web design and HTTP, Web programming. 2.4. File Transfer Protocol. 2.5. Electronic Mail Protocols. 2.6. Domain Name System. 3 .2.1. Một số khái niệm và nguyên tắc Một số chương trình ứng dụng (network...

   97 p cntp 12/11/2012 374 1

 • Chương 2: Các Mô hình Phát triển Hệ thống

  Chương 2: Các Mô hình Phát triển Hệ thống

  CNPM là công nghệ theo lớp (layered technology).Nền tảng của CNPM chính là lớp Process, nó là chất kết dính công nghệ và cho phép phát triển các phần mềm hiệu quả và đúng thời hạn.Qui trình có thể hiểu là phương pháp thực hiện hoặc sản xuất ra sản phẩm. Tương tự như vậy, SEP chính là phương pháp phát triển hay sản xuất ra sản phẩm phần mềm.

   42 p cntp 14/12/2012 371 2

 • Bài giảng Mạng máy tính: LAN & MAC

  Bài giảng Mạng máy tính: LAN & MAC

  Sau khi học xong chương này, người học phải có được những khả năng sau: • Trình bày được sự khác biệt cơ bản về cách thức chia sẻ đường truyền chung giữa các máy tính trong các phương pháp chia kênh, truy cập đường truyền ngẫu nhiên và phân lượt truy cập đường truyền. •

   66 p cntp 12/11/2012 371 2

 • Bài giảng Mạng máy tính: Tầng mạng (Network Layer)

  Bài giảng Mạng máy tính: Tầng mạng (Network Layer)

  mạng có phạm vi rộng và không đồng nhất về chuẩn của các mạng cục bộ thành phần Các dịch vụ mà tầng mạng phải cung cấp cho tầng vận chuyển Cơ chế hoạt động của router Các vấn đề liên quan đến giải thuật chọn đường cho các router Giới thiệu về bộ giao thức liên mạng IP

   68 p cntp 12/11/2012 371 2

 • BÀI GIẢNG: XUẤT NHẬP TRONG JAVA

  BÀI GIẢNG: XUẤT NHẬP TRONG JAVA

  liệu trong Java (gói java.io) 3. Biết cách sử dụng các lớp thuộc gói java.io để nhập xuất dữ liệu với màn hình và bàn phím.là nơi tổ chức các lớp và các giao diện. Các chương trình Java được tổ chức như những tập của các gói. Mỗi gói gồm có nhiều lớp, và/hoặc các giao diện được coi như là các thành viên của nó.

   60 p cntp 19/07/2012 371 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số