• Phần 4: Power Point

  Phần 4: Power Point

  PowerPoint: - là chương trình dùng để tạo các trang dành cho bài giảng sử dụng máy chiếu. - Cung cấp các chức năng để thiết kế, trình diễn. - Chèn được các hình ảnh, hoạt hình, video và âm thanh để tạo hiệu ứng sinh động, dễ hiểu.

   58 p cntp 12/11/2012 422 2

 • Bài giảng mạng máy tính

  Bài giảng mạng máy tính

  Mục đích hình thành mạng máy tính Các dịch vụ truyền thông Ứng dụng Quá trình phát triển kiến trúc mạng truyền thông Các kiến trúc vật lý của mạng Mô hình tham chiếu và các giao thức trên mạng Một số thí dụ về mạng Internet, Dư thừa tài nguyên thiết bị ế, Hiệu suất trao đổi thông tin thấp – Khó quản lý mạng

   101 p cntp 19/07/2012 420 8

 • Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 1: Giới thiệu

  Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 1: Giới thiệu

  Hệ điều hành là gì? Tổ chức hệ thống máy tính (Computer-System Organization) Kiến trúc hệ thống máy tính (Computer-System Architecture) Cấu trúc hệ điều hành (Operating-System Structure) Các hoạt động hệ điều hành (Operating-System Operations) Quản trị quá trình (Process Management) Quản trị bộ nhớ (Memory Management) Quản trị lưu trữ (Storage Management) Bảo vệ và an...

   40 p cntp 12/11/2012 419 2

 • Macro

  Macro

  Macro trng MS Access là tập hợp các lệnh (Hành động, hành động......) được định sẵn nhằm tự động thực hiện chuỗi các tác vụ nào đó mà không cần sự can thiệp từng bước của người sử dụng. • Macro có thể liên kết các đối tương trong tập tin cơ ở dữ liệu (CSDL) như: Table, Query, form, report

   42 p cntp 14/12/2012 417 5

 • GIỚI THIỆU KHOA HỌC MÁY TÍNH ( NGUYỄN THANH TRUNG ) - CHƯƠNG 5

  GIỚI THIỆU KHOA HỌC MÁY TÍNH ( NGUYỄN THANH TRUNG ) - CHƯƠNG 5

  Giới thiệu tổng quan về thuật toán và cách chuyển từ 1 thuật toán thành 1 chương trình bằng một ngôn ngữ lập trình cụ thể (C). Những yêu cầu khi xây dựng thuật toán: tính đúng đắn, khả thi,… cũng như xác định độ phức tạp của thuật toán.Máy tính? Làm theo “lệnh” của con người. Điểm mạnh là tính toán với tốc độ cao (hàng tỷ phép tính...

   55 p cntp 12/11/2012 415 3

 • Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 2: CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

  Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 2: CẤU TRÚC HỆ ĐIỀU HÀNH

  Các dịch vụ hệ điều hành (Operating System Services) Giao diện HĐH người dùng (User Operating System Interface) Lời gọi hệ thống (System Calls) Các kiểu lời gọi hệ thống (Types of System Calls) Chương trình hệ thống (System Programs) Thiết kế và thực thi HĐH (Operating System Design and Implementation) Cấu trúc HĐH (Operating System Structure) Máy ảo (Virtual Machines) Các thế hệ...

   40 p cntp 12/11/2012 411 1

 • Data Structures and Algorithms – C++ Implementation

  Data Structures and Algorithms – C++ Implementation

  BK TP.HCM Ho Chi Minh City University of Technology Faculty of Computer Science and Engineering BK TP.HCM Data Structures and Algorithms – C++ Implementation Huỳnh T n t Email: htdat@cse.hcmut.edu.vn Home Page: http://www.cse.hcmut.edu.vn/~htdat/ .Pointer in C++ Declaration Node *ptr; Create an object ptr = new Node(); A pointer usage printf(“Data in node: %d”, ptr-data); Destroy an object delete ptr; NULL pointer...

   53 p cntp 14/12/2012 410 1

 • Lập trình Java cơ bản

  Lập trình Java cơ bản

  Lớp và đối tượng Dữ liệu và các thao tác trên dữ liệu được kết hợp trong cùng một đối tượng (object) Lớp (class) định nghĩa các tính chất của một tập hợp các đối tượng cùng kiểu Đối tượng là các thể hiện (instances) của lớp Đặc điểm của OOP Tính đóng gói (Encapsulation) Tính kế thừa (Inheritance) Tính đa hình (Polymorphism)

   41 p cntp 19/07/2012 409 7

 • CÂU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - CHƯƠNG 2 ĐỆ QUY VÀ GiẢI THUẬT ĐỆ QUY

  CÂU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - CHƯƠNG 2 ĐỆ QUY VÀ GiẢI THUẬT ĐỆ QUY

  Ta nói một đối tượng là đệ quy nếu nó bao gồm chính nó như một bộ phận hoặc nó được định nghĩa dưới dạng của chính nó. Ví dụ: Trong toán học ta gặp các định nghĩa đệ quy sau: Số tự nhiên: 1 là số tự nhiên. n là số tự nhiên nếu n-1 là số tự nhiên. Hàm n giai thừa: n! 0! = 1 Nếu n0 thì n! = n(n-1)!

   23 p cntp 22/10/2013 408 3

 • Thực hành UNIX/Linux - phần 2

  Thực hành UNIX/Linux - phần 2

  Nội dung thực hành Tập tin: Các khái niệm cơ bản về tập tin của Unix, tổ chức của các tập tin trên đĩa, các thao tác với tập tin. Vào ra: Các luồng dữ liệu vào/ra chuẩn và các thao tác đổi hướng chúng. Chuyển dữ liệu giữa các tiến trình. 2 Tổ chức tập tin 2.1 Các kiểu tập tin Unix có 3 kiểu tập tin: Tập tin bình thường: là một tập hợp thông tin...

   74 p cntp 22/10/2013 406 3

 • WEB APPLICATION

  WEB APPLICATION

  Định nghĩa web Website là một văn phòng ảo của doanh nghiệp trên mạng Internet. Website bao gồm toàn bộ thông tin, dữ liệu, hình ảnh về các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp muốn truyền đạt tới người truy cập Internet. Web là nơi chúng ta có thể trao đổi mọi thông tin ,tài liệu . là nơi chúng ta có thể mua bán trực...

   72 p cntp 14/12/2012 402 1

 • Bài giảng lập trình java

  Bài giảng lập trình java

  Java (đọc như "Gia-va") là một ngôn ngữ lập trình dạng lập trình hướng đối tượng (OOP). Khác với phần lớn ngôn ngữ lập trình thông thường, thay vì biên dịch mã nguồn thành mã máy hoặc thông dịch mã nguồn khi chạy, Java được thiết kế để biên dịch mã nguồn thành bytecode, bytecode sau đó sẽ được môi trường thực thi (runtime environment) chạy. Bằng...

   239 p cntp 19/07/2012 402 7

Hướng dẫn khai thác thư viện số