• KỸ THUẬT TẤN CÔNG VÀ PHÒNG THỦ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG - Kỹ thuật tấn công - Session Hijacking

  KỸ THUẬT TẤN CÔNG VÀ PHÒNG THỦ TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG - Kỹ thuật tấn công - Session Hijacking

  Session Hijacking –là cách tấn công vào phiên làm việc hợp lệ trên máy tính. –Từ đó attacker chiếm được phiên làm việc giữa hai máy tính. –Attacker “trộm” Session ID hợp lệ và chiếm quyền truy cập vào hệ thống và “ăn trộm” dữ liệu trên hệ thống •TCP Session Hijacking –Attacker chiếm TCP Session giữa hai máy tính –Quá trình chứng thực chỉ suất...

   41 p cntp 14/12/2012 470 5

 • CÂU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - HÀNG ĐỢI

  CÂU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT - HÀNG ĐỢI

  Hàng đợi là một danh sách tuyến tính, trong đó: Việc bổ sung một phần tử vào hàng đợi được thực hiện ở một đầu gọi là cuối hàng Việc loại bỏ một phần tử ra khỏi hàng đợi được thực hiện ở đầu kia gọi là đầu hàng. Danh sách kiểu hàng đợi còn gọi là danh sách FIFO – First In First Out.

   19 p cntp 22/10/2013 465 2

 • TẬP HUẤN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

  TẬP HUẤN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SƯ PHẠM ỨNG DỤNG

  Kiến thức: - Nêu được khái niệm, chu trình, khung nghiên cứu và các phương pháp nghiên cứu KHSPƯD - Trình bày cách thực hiện đề tài NCKHSPƯD. Thực hiện các bước NCKHSPƯD: xác định đề tài, lựa chọn thiết kế NC, thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, báo cáo kết quả và lập kế hoạch NCKHSPƯD; Giám sát, đánh giá được đề tài NCKHSPƯD...

   23 p cntp 22/10/2013 459 4

 • BÀI GIẢNG NHẬP MÔN KHAI PHÁ DỮ LIỆU - CHƯƠNG 5. PHÂN LỚP

  BÀI GIẢNG NHẬP MÔN KHAI PHÁ DỮ LIỆU - CHƯƠNG 5. PHÂN LỚP

  Thuật toán máy vector hỗ trợ (Support Vector Machine – SVM): được Corters và Vapnik giới thiệu vào năm 1995. SVM rất hiệu quả để giải quyết các bài toán với dữ liệu có số chiều lớn (như các vector biểu diễn văn bản).

   63 p cntp 22/10/2013 451 5

 • KỸ THUẬT TẤN CÔNG VÀ PHÒNG THỦ TRÊN KHÔNG GIAN MẠN - Kỹ thuật tấn công mạng - Buffer Overflow

  KỸ THUẬT TẤN CÔNG VÀ PHÒNG THỦ TRÊN KHÔNG GIAN MẠN - Kỹ thuật tấn công mạng - Buffer Overflow

  •Buffer(bộ đệm) là một vùng dữ liệu (trên RAM) được cấp phát trong quá trình thực thi ứng dụng. •Buffer OverFlow (BoF –tràn bộ đệm) là lỗi của phần mềm khi ghi khối dữ liệu quá lớn so với kích thước thực của Buffer. •Lỗ hổng tràn bộ đệm là lỗi tràn bộ đệm của phần mềm cho phép Hacker lợi dụng cài đặt mã độc và kiểm soát hệ...

   36 p cntp 14/12/2012 435 4

 • kỹ thuật tấn công và phòng thủ trên không gian mạng: Kỹ thuật tấn công_Scanning Networks

  kỹ thuật tấn công và phòng thủ trên không gian mạng: Kỹ thuật tấn công_Scanning Networks

  An toàn và bảo mật thông tin thời gian gần đây đang nổi lên như một vấn đề nhức nhối, một nỗi lo thực sự của hầu hết mọi doanh nghiệp, tổ chức. Những cuộc tấn công mạng liên tiếp được đề cập trên khắp mọi diễn đàn CNTT và kênh truyền thông.Kỹ thuật tấn công và phòng thủ trên không gian mạng trang bị cho học viên những kiến thức...

   40 p cntp 14/12/2012 435 4

 • Chương 1: Tổng quan về công nghệ phần mềm

  Chương 1: Tổng quan về công nghệ phần mềm

  Một số khái niệm cơ bản về phần mềm – Phâǹ mềm là gì? – Vai tro ̀ của phần mềm – Đặc trưng của phần mềm – Thuộc tính của phần mềm • Công nghệ phần mềm là gì? – Khái niệm, đặc trưng – Lic̣ h sử • Khủng hoảng phần mềm • Một số quan điểm sai lệch.Phần mềm máy tính (Computer software) là: – Sản phẩm...

   30 p cntp 14/12/2012 433 2

 • Cài đặt và cấu hình Active Directory (AD)

  Cài đặt và cấu hình Active Directory (AD)

  Nâng cấp Server thành Domain Controller, Xây dựng các Domain Controller đồng hành,c ác mô hình mạng trong môi trường microsoft, Active directory, Cài đặt và cấu hình AD. Mô hình workgroup: Còn được gọi là mô hình peer to peer. Các máy tính trong mạng có vai trò như nhau. Thông tin tài khoản người dùng được lưu trong SAM (security accounts manager) trên mỗi máy cục bộ

   86 p cntp 12/11/2012 432 2

 • Kỹ thuật tấn công ứng dụng trên web

  Kỹ thuật tấn công ứng dụng trên web

  Tìm kiếm thông tin ứng dụng Web. thăm dò lổ hổng bảo mật, thử xâm nhập ứng dụng cmd, upload. Thực hiện tấn công: upload tool, lấy cắp thông tin, mở rộng quyền

   45 p cntp 14/12/2012 431 6

 • Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ THIẾT BỊ NGOẠI VI

  Chương 1: TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ THIẾT BỊ NGOẠI VI

  Lịch sử phát triển của máy vi tính điện tử. 2. Phân loại máy vi tính. 3. Các thành phần cơ bản của máy vi tính PC (personal computer). .1. Lịch sử phát triển của máy vi tính điện tử. .1946-1959 1. Lịch sử. • Chế tạo: bóng đèn điện tử chân không, tiêu thụ điện năng lớn. • Tốc độ: vài nghìn phép tính trên một giây. • Ngôn ngữ lập...

   40 p cntp 22/10/2013 430 2

 • GIỚI THIỆU KHOA HỌC MÁY TÍNH ( NGUYỄN THANH TRUNG ) - CHƯƠNG 6

  GIỚI THIỆU KHOA HỌC MÁY TÍNH ( NGUYỄN THANH TRUNG ) - CHƯƠNG 6

  Phần mềm ? Là chương trình máy tính & sản phẩm liên quan Sản phẩm phần mềm ? Có thể xây dựng theo yêu cầu riêng của khách hàng - Sp theo đơn đặt hàng; hay yêu cầu chung của thị trường - SP phổ biến Công nghệ Phần mềm ? Là ngành công nghệ có liên quan đến tất cả các khía cạnh của SP phần mềm

   32 p cntp 12/11/2012 423 3

 • Phần 4: Power Point

  Phần 4: Power Point

  PowerPoint: - là chương trình dùng để tạo các trang dành cho bài giảng sử dụng máy chiếu. - Cung cấp các chức năng để thiết kế, trình diễn. - Chèn được các hình ảnh, hoạt hình, video và âm thanh để tạo hiệu ứng sinh động, dễ hiểu.

   58 p cntp 12/11/2012 422 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số