• Bài giảng Mạng máy tính: Tầng mạng (Network Layer)

  Bài giảng Mạng máy tính: Tầng mạng (Network Layer)

  mạng có phạm vi rộng và không đồng nhất về chuẩn của các mạng cục bộ thành phần Các dịch vụ mà tầng mạng phải cung cấp cho tầng vận chuyển Cơ chế hoạt động của router Các vấn đề liên quan đến giải thuật chọn đường cho các router Giới thiệu về bộ giao thức liên mạng IP

   68 p cntp 12/11/2012 379 2

 • GIỚI THIỆU KHOA HỌC MÁY TÍNH ( NGUYỄN THANH TRUNG ) - CHƯƠNG 4

  GIỚI THIỆU KHOA HỌC MÁY TÍNH ( NGUYỄN THANH TRUNG ) - CHƯƠNG 4

  Cung cấp những kiến thức nền tảng về mạng máy tính, Internet gồm: các loại mạng, mô hình OSI, giao thức TCP/IP, cách thức truyền thông tin trên mạng... Giới thiệu một số hình thức tấn công mạng và các giải pháp bảo vệ mạng. Giúp sinh viên thấy được vai trò của mạng, internet trong xu thế hội nhập, những ảnh hưởng của mạng, internet vào cuộc...

   66 p cntp 12/11/2012 378 3

 • Mạng máy tính_HTTP

  Mạng máy tính_HTTP

  HTTP là giao thức cho phép Web Browser và Web Server giao tiếp với nhau. Đầu tiên chỉ là 1 giao thức đơn giản. Thông tin được truyền dưới dạng văn bản thô thông qua kết nối TCP (HTTP/1.0) Phát triển nhanh chóng thành 1 giao thức phức tạp (HTTP/1.1). Ngoài việc tải trang HTTP cơ bản, browser phải lấy về 1 số lượng hình ảnh, âm thanh… Web client : là những...

   30 p cntp 12/11/2012 376 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: LAN & MAC

  Bài giảng Mạng máy tính: LAN & MAC

  Sau khi học xong chương này, người học phải có được những khả năng sau: • Trình bày được sự khác biệt cơ bản về cách thức chia sẻ đường truyền chung giữa các máy tính trong các phương pháp chia kênh, truy cập đường truyền ngẫu nhiên và phân lượt truy cập đường truyền. •

   66 p cntp 12/11/2012 376 2

 • Chương 2: Biểu diễn thông tin trong máy tính

  Chương 2: Biểu diễn thông tin trong máy tính

  Khái niệm về hệ đếm: • Là tập hợp các ký hiệu và qui tắc, sử dụng tập ký hiệu đó để biểu diễn và xác định giá trị của một số. Ví dụ: Số La Mã: Symbol Value Khái niệm về hệ đếm: • Mỗi hệ đếm có một số ký tự/số (ký số) hữu hạn. Tổng số ký số của mỗi hệ đếm được gọi là cơ số (base hay radix), ký hiệu là b. Ví dụ:...

   56 p cntp 22/10/2013 374 2

 • LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 3

  LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 3

  Component là một loại thành phần mở rộng trong Joomla. § Component là tập hợp các trang web có liên quan với nhau. Mỗi chức năng trong website đều liên quan đến một component nào đó § Có 2 loại component: – Component ở Front End – Component ở Back End

   22 p cntp 14/12/2012 373 1

 • KỸ THUẬT TẤN CÔNG VÀ PHÒNG THỦ TRÊN KHÔNG GIAN MẠN - Kỹ thuật tấn công mạng - Google Hacking

  KỸ THUẬT TẤN CÔNG VÀ PHÒNG THỦ TRÊN KHÔNG GIAN MẠN - Kỹ thuật tấn công mạng - Google Hacking

  Cú pháp “link:” sẽ liệt kê những trang web mà có các liên kết đến đến những trang web chỉ định. •Cú pháp “related:” sẽ liệt kê các trang Web "tương tự" với trang Web chỉ định. •Truy vấn “cache:” sẽ cho kết quả là phiên bản của trang Web mà mà Google đã lưu lại. •Cú pháp “intext:” tìm kiếm các từ trong một website riêng biệt. Nó lượt bỏ...

   23 p cntp 14/12/2012 373 5

 • Thiết lập hệ thống mạng ngang hàng

  Thiết lập hệ thống mạng ngang hàng

  Full Control : Cho phép mọi người được toàn quyền trên thư mục này. Change : cho phép sửa đổi và xoá tập tin trong thư mục này. Read : Chỉ được đọc tài liệu, không được phép xóa hay sửa đổi.

   36 p cntp 12/11/2012 373 1

 • Tìm hiểu về yêu cầu phần mềm quản lý thư viên

  Tìm hiểu về yêu cầu phần mềm quản lý thư viên

  Quy định 1: Quy định mượn sách.Độc giả phải là sinh viên, giảng viên, cao học đang học tại trường ĐHSP Huế. Độc giả mỗi lần mượn chỉ mượn 1 quyển. Thời gian mượn không quá 7 ngày.Nếu mượn quá hạn thì bị phạt tiền như sau: Mỗi ngày quá hạn phạt 1000 đồng. Sau 10 ngày quá hạn thì sẽ có hình thức về khoa.

   23 p cntp 14/12/2012 372 6

 • Bài giảng Mạng máy tính: Các thành phần của mạng máy tính

  Bài giảng Mạng máy tính: Các thành phần của mạng máy tính

  Giao thức (Protocol): Mô tả cách thức hai thành phần giao tiếp trao đổi thông tin với nhau. Dịch vụ (Services): Mô tả những gì mà một mạng máy tính cung cấp cho các thành phần muốn giao tiếp với nó. Giao diện (Interfaces): Mô tả cách thức mà một khách hàng có thể sử dụng được các dịch vụ mạng và cách thức các dịch vụ có thể được truy cập đến

   22 p cntp 12/11/2012 370 2

 • Chương 3: CẤU TRÚC DỮ LIỆU ĐỘNG

  Chương 3: CẤU TRÚC DỮ LIỆU ĐỘNG

  Giới thiệu khái niệm cấu trúc dữ liệu động. Giới thiệu danh sách liên kết:Các kiểu tổ chức dữ liệu theo DSLK. Danh sách liên kết đơn: tổ chức, các thuật toán, ứng dụng.

   80 p cntp 14/12/2012 369 2

 • Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 2: Quá trình

  Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 2: Quá trình

  HĐH thực hiện nhiều kiểu chương trình: Hệ thống bó – jobs Các hệ thống chia sẻ thời gian – các chương trình người dùng/ các nhiệm vụ Công việc (job) = quá trình (process) Quá trình là một chương trình trong sự thực hiện; sự thực hiện quá trình phải tiến triển theo kiểu cách tuần tự Một quá trình bao gồm: Bộ đếm chương trình Stack Phần dữ liệu

   44 p cntp 12/11/2012 368 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số