• Cạnh tranh toàn cầu và lợi thế Việt Nam

  Cạnh tranh toàn cầu và lợi thế Việt Nam

  Trở thành công ty hiểu rõ nhất và thỏa mãn các nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ cũng như nhu cầu tự khẳng định bản thân của phụ nữ trên toàn thế giớiTài liệu tham khảo về vấn đề "cạnh tranh toàn cầu và lợi thế của Việt Nam" tại Hội thảo quốc tế về kinh tế kinh doanh. Trong chiến lược, sai lầm lớn nhất là cạnh tranh trên cùng quy mô,...

   113 p cntp 21/12/2012 501 5

 • Quản trị kinh doanh quốc tế

  Quản trị kinh doanh quốc tế

  - bảo vệ công việc địa phương - khuyến khích sản xuất trong nước thay thế nhập khẩu - bảo vệ ngành công nghiệp non trẻ - giảm sự tin cậy vào những nhà cung cấp nước ngoài - giảm bớt những vấn đề về cán cân thanh toán - thúc đẩy xuất khẩu - ngăn cản công ty nước ngoài bán phá giá - thúc đẩy những mục tiêu chính trị

   53 p cntp 21/12/2012 539 4

 • Chương 2: Phân tích công việc

  Chương 2: Phân tích công việc

  1.Nắm được khái niệm, bản chấtvà ứng dụng của phân tích công việc. 2.Tìm hiểu tiến trình phân tích công việc. 3.Giới thiệu các phương pháp thu thập thông tin để phân tích công việc. 4.Thực hành viết bản mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc

   66 p cntp 21/12/2012 564 4

 • Năng suât và 5S Bí mật sự thành công tại Nhật bản

  Năng suât và 5S Bí mật sự thành công tại Nhật bản

  Tại Nhật Bản: 5S được thực hành trong nhiều năm với những ý nghĩa phổ biến là Seiri Seiton để hỗ trợ cho hoạt động An toàn, chất lượng, hiệu suất và môi trường. Năm 1986, cuốn sách đầu tiên về 5S được xuất bản., từ đó 5S phổ biến nhanh chóng. Tại các công ty phát triển, 5S được hình thành thường xuyên và duy tri ở mức độ cao

   83 p cntp 21/12/2012 501 7

 • Nghiên cứu thị trường

  Nghiên cứu thị trường

  Nghiên cứu thị trường là gì? Ham muốn tìm kiếm và đánh giá các hậu quả(kết quả, tác động) trước khi tiến hành môt quá trình hành động( mà nhìn chung không thể đảo nghịch lại được). Quá trình xác định, thu nhập và phân tích thông một cách hệ thống và có mục tiêu để hỗ trợ quản lý trong việc ra quyết định liên quan đến tìm và đưa ra...

   199 p cntp 21/12/2012 524 12

 • Hướng dẫn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp

  Hướng dẫn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp

  Để thiết lập được một hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu ,lãnh đạo doanh nghiệp cần phải thấu hiểu về doanh nghiệp với việc nắm được "cái hồn" của vấn đề kiểm soát nội bộ.Thông qua tài liệu này sẽ giúp các bạn hiểu được hệ thống kiểm soát nội bộ của 1 doanh nghiệp là như thế nào,nắm được tư duy và phương pháp để thiết...

   278 p cntp 21/12/2012 448 11

 • Hoạch định nguồn nhân lực

  Hoạch định nguồn nhân lực

  Hoạch định nguồn nhân lực là một tiến trình dự báo và ra quyết định liên quan đến các dòng luân chuyển nhân sự ra nhập và rời khỏi doanh nghiệp.Hoạch định nguồn nhân lực là quá trình nghiên cứu, xác định nhu cầu nguồn nhân lực, đưa ra các chính sách và thực hiện các chương trình, hoạt động đảm bảo cho tổ chức có đủ...

   51 p cntp 21/12/2012 435 2

 • Quản lý tính liên tục trong kinh doanh

  Quản lý tính liên tục trong kinh doanh

  Kế hoạch đảm bảo tính liên tục trong kinh doanh là mục tiêu kinh doanh liên quan đến năng lực của một công ty nhằm duy trì các chức năng kinh doanh quan trọng trong trường hợp xảy ra sự cố không lường trước. Đây có thể coi là một phát hiện quan trọng khi thực hiện việc nghiên cứu về các cá nhân thành đạt. Khi đã đặt ra mục tiêu cụ thể cho bản...

   59 p cntp 21/12/2012 415 2

 • BÀI THUYẾT TRÌNH: KỸ NĂNG GIÁM SÁT

  BÀI THUYẾT TRÌNH: KỸ NĂNG GIÁM SÁT

  Tài liệu huấn luyện rất hay cho những Giám Sát bán hàng chuyên nghiệp của các công ty hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng như Pepsi,Unilerver,P&G,Kinh đô,Vinamilk. Hiểu sâu sắc việc con người được thúc đẩy như thế nào Thiết lập cách thức để nhận ra điều gì thúc đẩy con người. Tìm ra cách thức mà nhà quản lý có thể tác động đến Động...

   82 p cntp 21/12/2012 662 2

 • KỸ NĂNG QUẢN TRỊ THÔNG TIN

  KỸ NĂNG QUẢN TRỊ THÔNG TIN

  Việc chuyển giao thông tin có thể bằng văn bản hoặc lời nói. Trong việc chuyển giao, thì bằng chứng của quá trình chuyển giao thông tin là rất quan trọng. Do vậy, trong hoạt động kinh doanh, việc chuyển giao phải có bằng chứng để chứng minh. Tất cả các tjoong tin từ phòng ra bên ngoaig pahir thông qua TP và tất cả các thong tin từ bên ngoài đi vào phòng phải...

   32 p cntp 21/12/2012 410 2

 • Bài thuyết trình: Kỹ năng đánh giá công việc

  Bài thuyết trình: Kỹ năng đánh giá công việc

  Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong quá khứ và nâng cao hiệu quả làm việc trong tương lai. Đánh giá xem các cá nhân có xứng đáng được thưởng hoặc tăng lương hay không (khen thưởng). Soát xét lại công việc đã thực hiện nhằm xác định những tồn tại, điểm yếu cần khắc phục, xác định những khả năng tiềm ẩn chưa sử dụng đến...

   42 p cntp 21/12/2012 419 2

 • Cạnh tranh hoàn hảo

  Cạnh tranh hoàn hảo

  Đặc trưng của thị trường CTHH là • Có nhiều người bán và nhiều người mua • Sản phẩm là đồng nhất • Doanh nghiệp tự do ra vào ngành Kết quả là: • Không một doanh nghiệp nào có khả năng ảnh hưởng đến mức giá thị trường.Mỗi người mua, người bán là người chấp nhận giá. Mục tiêu của doanh nghiệp là lợi nhuận tối đa.Tức là DN muốn...

   33 p cntp 27/11/2012 506 15

Hướng dẫn khai thác thư viện số