• Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 2 - Nguyễn Thu Hằng

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 2 - Nguyễn Thu Hằng

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 2 Hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn, cung cấp cho người học những kiến thức như: So sánh hợp đồng tương lai và hợp đồng kỳ hạn; Cơ chế hoạt động của thị trường tương lai; Phòng vệ rủi ro sử dụng hợp đồng tương lai; Phương pháp định giá hợp đồng tương lai và kỳ hạn.

   123 p cntp 24/03/2022 56 1

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 1 - Nguyễn Thu Hằng

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 1 - Nguyễn Thu Hằng

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 1 Nhập môn Quản trị rủi ro tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Mối quan hệ giữa lợi suất và rủi ro; Mục tiêu của quản trị rủi ro tài chính; Công cụ quản trị rủi ro tài chính; Thị trường giao dịch các công cụ quản trị rủi ro tài chính.

   98 p cntp 24/03/2022 55 1

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 3 - Nguyễn Thu Hằng

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 3 - Nguyễn Thu Hằng

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 3 Hợp đồng hoán đổi, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm hợp đồng hoán đổi; Hợp đồng đồng hoán đổi lãi suất; Hợp đồng hoán đổi tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p cntp 24/03/2022 62 1

 • Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 4 - Nguyễn Thu Hằng

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 4 - Nguyễn Thu Hằng

  Bài giảng Quản trị rủi ro tài chính: Chương 4 Hợp đồng quyền chọn cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ chế hoạt động của thị trường quyền chọn; Đặc điểm của hợp đồng quyền chọn; Chiến lược phòng vệ rủi ro sử dụng quyền chọn; Phương pháp định giá quyền chọn.

   106 p cntp 24/03/2022 52 1

 • Ebook Lý thuyết kiểm toán (In lần thứ 5): Phần 2

  Ebook Lý thuyết kiểm toán (In lần thứ 5): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, ebook "Lý thuyết kiểm toán (In lần thứ 5): Phần 2" tiếp tục trình bày những nội dung về chọn mẫu kiểm toán; Tổ chức công tác kiểm toán; Tổ chức bộ máy kiểm toán; Chuẩn mực kiểm toán; Kiểm soát chất lượng kiểm toán; Các cấp độ của kiểm soát chất lượng kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   203 p cntp 26/02/2022 79 1

 • Ebook Lý thuyết kiểm toán (In lần thứ 5): Phần 1

  Ebook Lý thuyết kiểm toán (In lần thứ 5): Phần 1

  Ebook "Lý thuyết kiểm toán (In lần thứ 5): Phần 1" có nội dung trình bày về kiểm tra - kiểm soát trong quản lý; Bản chất và chức năng của kiểm toán; Phân loại kiểm toán; Đối tượng kiểm toán; Những khái niệm cơ bản thuộc nội dung kiểm toán; Hệ thống phương pháp kiểm toán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   193 p cntp 26/02/2022 94 3

 • Giáo trình môn học Kế toán ngân sách xã phường: Phần 1

  Giáo trình môn học Kế toán ngân sách xã phường: Phần 1

  Để giúp những người quan tâm đến lĩnh vực kế toán ngân sách và tài chính xã phương nắm được quy định mới ban hành, tập thể giáo viên kê toán đã biên soạn giáo trình Kế toán ngân sách xã phường. Nội dung giáo trình gồm có 5 đơn vị bài học và được chia thành 2 phần, phần 1 giáo trình cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Tổ...

   79 p cntp 28/12/2021 108 2

 • Giáo trình môn học Kế toán ngân sách xã phường: Phần 2

  Giáo trình môn học Kế toán ngân sách xã phường: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Kế toán ngân sách xã phường cung cấp cho người học những kiến thức về: Kế toán thanh toán và nguồn vốn quỹ của xã, báo cáo kế toán và quyết toán ngân sách. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   46 p cntp 28/12/2021 87 2

 • Giáo trình Tài chính – Tín dụng: Phần 2 - TS. Trần Thị Hòa (Chủ biên)

  Giáo trình Tài chính – Tín dụng: Phần 2 - TS. Trần Thị Hòa (Chủ biên)

  (NB) Giáo trình Tài chính – Tín dụng: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về lãi suất như: Khái niệm và ý nghĩa của lãi suất, phân loại lãi suất, phương pháp xác định lãi suất, các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p cntp 28/12/2021 82 1

 • Giáo trình Tài chính – Tín dụng: Phần 1 - TS. Trần Thị Hòa (Chủ biên)

  Giáo trình Tài chính – Tín dụng: Phần 1 - TS. Trần Thị Hòa (Chủ biên)

  (NB) Giáo trình Tài chính – Tín dụng được biên soạn theo đề cương chi tiết học phần Tài chính – Tín dụng và tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số nguồn, tác giả trong nước. Nội dung của giáo trình này bao gồm 5 chương. Phần 1 của giáo trình sau đây sẽ cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về tài chính, Ngân sách nhà nước, tài...

   64 p cntp 28/12/2021 87 1

 • Giáo trình môn học Lý thuyết tài chính - tiền tệ

  Giáo trình môn học Lý thuyết tài chính - tiền tệ

  Giáo trình môn học Lý thuyết tài chính - tiền tệ gồm có 4 chương, cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: Tiền tệ trong nền kinh tế thị trường; tín dụng - ngân hàng; thanh toán trong nền kinh tế thị trường; những vấn đề cơ bản về tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   60 p cntp 29/10/2021 294 3

 • Giáo trình môn học Lý thuyết kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Giáo trình môn học Lý thuyết kế toán (Nghề: Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của giáo trình môn học Lý thuyết kế toán cung cấp cho người học những nội dung chính sau: Phương pháp tổng hợp cân đối kế toán, sổ kế toán và hình thức kế toán, tổ chức công tác hạch toán kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p cntp 26/08/2021 223 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số