• Tiểu luận Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Tiểu luận Phương pháp nghiên cứu khoa học

  Bài tiểu luận của nhóm mình năm ngoái, mang tính chất tham khảo

   8 p cntp 23/05/2013 191 11

 • đánh giai tác động môi trường sản xuất phân vi sinh

  đánh giai tác động môi trường sản xuất phân vi sinh

  BÔ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM ĐỀ TÀI: THUYẾT MINH DỰ ÁN SẢN XUẤT PHÂN COMPOST GVHD: TRẦN THỊ THANH HÒA SVTH: _ LỚP 11CDMT ĐẶNG THỊ XUÂN HUỲNH PHẠM THỊ MỸ HẠNH VÕ THỊ MAI TRINH .MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN: Nhằm đạt hiệu quả tích cực...

   22 p cntp 10/04/2013 148 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số