• Tiểu luận: Sản xuất phân supe photphat

  Tiểu luận: Sản xuất phân supe photphat

  Do dân số thế giới ngày càng tăng, nhu cầu lương thực cho con người cũng tăng theo. Để gải quyết vấn đề này nền nông nghiệp phải được thâm canh. Trong 30-25 năm qua diện tích đất nông nghiệp không tăng đáng kể. trong những năm 90 diện tích đất lại còn giảm đi. Tuy nhiên sản phẩm ngũ cốc và cây có dầu vẫn tăng cùng với tăng nhu cầu phân khoáng.

   21 p cntp 10/07/2012 271 2

 • Đề tài: Triết học nghệ thuật của Selinh - Nguyễn Huy Hoàng

  Đề tài: Triết học nghệ thuật của Selinh - Nguyễn Huy Hoàng

  Đề tài: Triết học nghệ thuật của Selinh do Nguyễn Huy Hoàng thực hiện có nội dung trình bày về sự hình thành và phát triển tư tưởng của Selinh về nghệ thuật qua các giai đoạn: Triết học tự nhiên, triết học tiên nghiệm, triết học đồng nhất, triết học tự do và mặc khải. Trên bình diện triết học nghệ thuật, Selinh không chỉ là một mắt xích,...

   12 p cntp 30/01/2015 216 2

 • Khảo sát kỹ thuật in hoa trên vải cotton 100% theo phương pháp vi sóng

  Khảo sát kỹ thuật in hoa trên vải cotton 100% theo phương pháp vi sóng

  Nghiên cứu kỹ thuật in hoa trên vải cotton 100% bằng thuốc nhuộm hoạt tính có kết hợp sử dụng vi sóng. Với đề tài này, các tác giả đã nghiên cứu ảnh hưởng của vi sóng lên giai đoạn gắn màu và so sánh với phương pháp gắn màu thông thường, tìm ra đơn công nghệ hoàn chỉnh đạt hiệu quả kinh tế cao, sản phẩm đạt chất lượng, giảm thiểu...

   8 p cntp 30/05/2015 188 2

 • Bài giảng: Mạng NGN

  Bài giảng: Mạng NGN

  Mạng viễn thông thế hệ mới – NGN (Next Generation Network) đã trở thành xu hướng của nhiều nước trên thế giới do những lợi ích của nó cả về kinh tế và kỹ thuật trong việc cung cấp các dịch vụ đa phương tiện. NGN bắt đầu được xây dựng với mô hình chuyển mạch mềm (Softswitch) và đã thu được một số thành công nhất định.

   40 p cntp 19/07/2012 206 2

 • Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu nanocomposit giữa hydroxyapatit và một số polyme tự nhiên

  Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng vật liệu nanocomposit giữa hydroxyapatit và một số polyme tự nhiên

  Luận án nhằm mục tiêu nghiên cứu tổng hợp được các composit chứa HA với một số polysaccarit từ ngũ cốc và rong biển Việt Nam: HA/tinh bột, HA/tinh bột sắn; HA/maltodextrin với các DE khác nhau; HA/alginat và HA/oligoalginat. Luận án cũng xác định các đặc trưng và đưa ra được mối liên hệ giữa đặc trưng của composit HA/polyme và các thông số cấu trúc của...

   155 p cntp 28/06/2016 277 2

 • Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu tổng hợp hệ xúc tác hiệu quả cho quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học từ rơm rạ

  Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu tổng hợp hệ xúc tác hiệu quả cho quá trình sản xuất nhiên liệu sinh học từ rơm rạ

  Mục tiêu của luận án: Nghiên cứu chế tạo xúc tác trên cơ sở FCC thải sử dụng cho quá trình nhiệt phân rơm rạ tạo ra dầu sinh học (bio-oil) với hiệu suất cao; tổng hợp xúc tác Ni-Cu/chất mang thay thế xúc tác đắt tiền (Pt, Ru/chất mang) cho quá trình HDO nhằm nâng cấp bio-oil.

   147 p cntp 28/06/2016 261 2

 • Chương 2 BÀI TẬP TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

  Chương 2 BÀI TẬP TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

  Động cơ DC kích từ độc lập có thông số : Tổn hao ma sát và quạt gió có thể boe qua. Động cơ mang tải định mức,momen tải không đổi theo tốc độ. Với tốc độ động cơ điều chỉnh bằng phương pháp thay đổi điện áp phần ứng và giữ kích từ là định mức

   14 p cntp 19/11/2012 1013 2

 • BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP SỐ

  BÀI GIẢNG PHƯƠNG PHÁP SỐ

  Phương pháp số là một lĩnh vực của toán học chuyên nghiên cứu các phương pháp giải các bài toán (chủ yếu là gần đúng) bằng cách dựa trên những dữ liệu số cụ thể và cho kết quả cũng dưới dạng số. Nói gọn hơn, phương pháp số như bản thân tên gọi của nó, có nghĩa là phương pháp giải các bài toán bằng những con số cụ thể. Ngày nay phần...

   122 p cntp 27/11/2012 257 2

 • Đề tài: Quy trình sản xuất chao

  Đề tài: Quy trình sản xuất chao

  Đề tài: Quy trình sản xuất chao bao gồm những nội dung về nguồn gốc, lịch sử, ứng dụng của chao; nguyên liệu làm chao; quy trình sản xuất chao; một số hiện tượng xấu xảy ra khi làm chao. Mời các bạn tham khảo đề tài để nắm bắt nội dung cụ thể.

   32 p cntp 27/03/2015 648 2

 • Tiểu luận Triết học: Mối quan hệ cá nhân và xã hội

  Tiểu luận Triết học: Mối quan hệ cá nhân và xã hội

  Tiểu luận triết học với đề tài "Mối quan hệ cá nhân và xã hội" trình bày nội dung kiến thức sau: con người trong triết học Mác - Lênin, vấn đề con người trong sự nghiệp đổi mới ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo tiểu luận dưới đây để nắm nội dung cụ thể.

   20 p cntp 24/04/2015 308 2

 • Tiểu luận:Tìm hiểu công nghệ nâng cấp xăng nhiệt phânn và xăng reforming

  Tiểu luận:Tìm hiểu công nghệ nâng cấp xăng nhiệt phânn và xăng reforming

  Trên thế giới, xăng dầu luôn được coi là loại hàng hóa đặc biệt quan trọng trong nền kinh té quốc dân và nó có ý nghĩa chiến lược đối với các nước, các khu vực và trên thế giới. Ngày nay, trong bối cảnh Việt Nam đang không ngừng đổi mới và vươn lên trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với máy móc mới, thiết bị mới,...

   27 p cntp 29/10/2013 246 2

 • Tiểu luận: Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Tiểu luận: Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Tiểu luận với đề tài "Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam" trình bày nội dung gồm 2 phần: phần 1 cơ sở khách quan và mối quan hệ của các thành phần kinh tế, phần 2 thực trạng - giải pháp của các thành phần kinh tế.

   24 p cntp 24/04/2015 208 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số