• Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ chủ yếu trong doanh nghiệp

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 6: Kế toán các nghiệp vụ chủ yếu trong doanh nghiệp

  Bài giảng "Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp sản xuất, kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p cntp 31/08/2020 22 1

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán

  Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 5: Tính giá các đối tượng kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm - ý nghĩa của tính giá, yêu cầu của tính giá, một số loại giá sử dụng trong kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p cntp 31/08/2020 29 1

 • Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 7 - Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp

  Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 7 - Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp

  Bài giảng Kiểm toán cơ bản: Chương 7 Chọn mẫu kiểm toán do Th.S. Nguyễn Thị Thanh Diệp biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Các khái niệm cơ bản về chọn mẫu kiểm toán, các hình thức chọn mẫu, phương pháp chọn các phần tử vào mẫu, chọn mẫu theo đơn vị tiền tệ, kỹ thuật phân nhóm trong chọn mẫu kiểm toán,..

   26 p cntp 30/11/2017 287 0

 • Bài giảng Tài chính công: Bài 5 - Nguyễn Hồng Thắm

  Bài giảng Tài chính công: Bài 5 - Nguyễn Hồng Thắm

  Bài giảng "Tài chính công - Bài 5: Phân cấp tài khóa" cung cấp cho người học các kiến thức: Những tư tưởng cốt lõi, vai trò của phân cấp ngân sách nhà nước, phân định nguồn thu giữa các cấp ngân sách nhà nước, phân định nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách nhà nước, tỉ lệ phân chia khoản thu giữa trung ương và địa phương. Mời các bạn cùng...

   49 p cntp 25/07/2019 116 0

 • Bài giảng Doanh nghiệp điện tử: Mô hình khung cho kết nối Chính phủ - Doanh nghiệp

  Bài giảng Doanh nghiệp điện tử: Mô hình khung cho kết nối Chính phủ - Doanh nghiệp

  Bài giảng Doanh nghiệp điện tử: Mô hình khung cho kết nối Chính phủ - Doanh nghiệp tìm hiểu về chính phủ điện tử, doanh nghiệp điện tử, kiến trúc doanh nghiệp điện tử, kiến trúc cốt lõi của một doanh nghiệp, kiến trúc hệ thống liên kết ngoài, sử dụng web services.

   17 p cntp 29/09/2020 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1: Một số khái niệm mở đầu

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1: Một số khái niệm mở đầu

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 1: Một số khái niệm mở đầu" với các nội dung mô tả số học; tín hiệu analog và digital; hệ thống số; ưu điểm của kỹ thuật số; hạn chế của kỹ thuật số; một số ví dụ về hệ thống số; hệ thống điều khiển nhiệt độ...

   11 p cntp 29/09/2020 13 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2: Hệ thống số

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2: Hệ thống số

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2: Hệ thống số" với các nội dung định nghĩa hệ thống số, hệ thống số thập phân, phép cộng nhị phân, số nhị phân có dấu, bội trong hệ nhị phân, hệ thống số bát phân, sử dụng bit parity để phát hiện lỗi...

   27 p cntp 29/09/2020 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 3: Các cổng logic & Đại số Boolean

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 3: Các cổng logic & Đại số Boolean

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 3: Các cổng logic & Đại số Boolean" thông tin đến các bạn những kiến thức về hằng số boolean và biến; bảng chân trị; mạch Enable/Disable; IC cổng not 74LS04; miêu tả đại số mạch logic; xác định giá trị ngõ ra; thiết lập bảng chân trị; thiết lập mạch từ biểu thức...

   27 p cntp 29/09/2020 5 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4: Mạch logic

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4: Mạch logic

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 4: Mạch logic" với các nội dung biểu diễn bằng biểu thức đại số; rút gọn mạch logic; phương pháp rút gọn; phương pháp biến đổi đại số; bài toán thiết kế; trình tự thiết kế; định dạng bìa Karnaugh.

   44 p cntp 29/09/2020 4 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 5: Flip – Flops

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 5: Flip – Flops

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 5: Flip – Flops" cung cấp các nội dung về sơ đồ hệ thống số tổng quát bao gồm thành phần nhớ và các cổng logic; mạch chốt cổng NAND; mạch chốt cổng NAND; trạng thái SET mạch chốt; trạng thái clear mạch chốt; mạch chốt cổng NAND; mô tả tương đương mạch chốt; dạng sóng mạch chốt cổng NOR...

   24 p cntp 29/09/2020 6 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6: Mạch số học

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6: Mạch số học

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 6: Mạch số học" với các nội dung bộ cộng nhị phân song song; quá trình xử lý phép cộng; IC bộ cộng; bộ cộng BCD; bộ cộng BCD nối tiếp. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   9 p cntp 29/09/2020 8 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 7: Bộ đếm và thanh ghi

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 7: Bộ đếm và thanh ghi

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 7: Bộ đếm và thanh ghi" trình bày bộ đếm không đồng bộ; quy ước về trọng số; số MOD; chia tần số; trễ trong bộ đếm không đồng bộ; bộ đếm đồng bộ; bộ đếm đồng bộ MOD-16...

   41 p cntp 29/09/2020 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số