• Bài giảng Máy cắt kim loại

  Bài giảng Máy cắt kim loại

  Bài giảng cung cấp các kiến thức về máy cắt kim loại với nội dung: các dạng bề mặt của máy cắt kim loại, dạng bề mặt tròn xoay, dạng mặt phẳng; cơ cấu truyền động hộp tốc độ; cơ cấu truyền động hộp xe dao; sơ đồ kết cấu động học; các bộ phận của máy khoan đứng...

   85 p cntp 29/09/2020 20 0

 • Bài giảng Hệ thống phanh ABS

  Bài giảng Hệ thống phanh ABS

  Bài giảng Hệ thống phanh ABS trình bày tổng quan, khái niệm chung, cấu tạo chung của hệ thống phanh ABS, hoạt động, các loại bộ chấp hành phanh, van 2 vị trí, van 2 vị trí + van tăng áp suất, van điện từ 3 vị trí + van cơ khí, trợ lực phanh, điều khiển các rơle. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   24 p cntp 29/09/2020 20 0

 • Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Mạng cục bộ LAN

  Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Mạng cục bộ LAN

  "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 5: Mạng cục bộ LAN" thông tin đến các bạn những kiến thức về mạng cục bộ, LAN Topologies, giao thức điều khiển truy cập đường truyền, một số chuẩn mạng cục bộ. Để nắm chắc kiến thức mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   133 p cntp 29/09/2020 20 0

 • Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2: Hệ thống số

  Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2: Hệ thống số

  "Bài giảng Kỹ thuật số - Chương 2: Hệ thống số" với các nội dung định nghĩa hệ thống số, hệ thống số thập phân, phép cộng nhị phân, số nhị phân có dấu, bội trong hệ nhị phân, hệ thống số bát phân, sử dụng bit parity để phát hiện lỗi...

   27 p cntp 29/09/2020 19 0

 • Bài giảng Cơ học vật liệu - Chương 4: Uốn thuần túy

  Bài giảng Cơ học vật liệu - Chương 4: Uốn thuần túy

  Nội dung chương 4 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Uốn thuần túy", cụ thể như: Các dạng chịu tải khác, uốn thuần túy các dầm đối xứng, biến dạng uốn, biến dạng do uốn gây ra, các thuộc tính mặt cắt của dầm, các thông số thép hình tiêu chuẩn Mỹ, biến dạng trong mặt cắt ngang,...

   0 p cntp 29/09/2020 19 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

  "Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 2: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ" thông tin đến các bạn những kiến thức về kế toán nguyên vật liệu; kế toán công cụ dụng cụ. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc kiến thức.

   33 p cntp 27/10/2020 19 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 3: Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận (CVP)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 3: Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận (CVP)

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 3: Phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận (CVP) cung cấp những kiến thức về khái niệm cơ bản của mối quan hệ CVP; ứng dụng phân tích mối quan hệ CVP; phân tích điểm hòa vốn.

   47 p cntp 27/10/2020 18 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán lao động tiền lương

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán lao động tiền lương

  "Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 3: Kế toán lao động tiền lương" trình bày khái niệm, nhiệm vụ kế toán; các hình thức lương, các khoản trích theo lương; kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương; kế toán trích trước tiền lương phép công nhân trực tiếp sản xuất; kế toán quỹ trợ cấp thất nghiệp.

   32 p cntp 27/10/2020 18 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định

  "Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" với những kiến thức về khái niệm, đặc điểm tài sản cố định; phân loại,tính giá tài sản cố định; kế toán tài sản cố định hữu hình; kế toán tài sản cố định vô hình; kế toán sửa chữa tài sản cố định; kế toán thuê tài sản.

   48 p cntp 27/10/2020 18 0

 • Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Giới thiệu môn học - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Giới thiệu môn học - TS. Phạm Văn Tuấn

  Bài giảng Marketing tới khách hàng tổ chức: Giới thiệu môn học do TS. Phạm Văn Tuấn biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   6 p cntp 29/06/2020 17 1

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 4: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 4: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

  "Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 4: Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu" gồm 4 nội dung kế toán vốn đầu tư của chủ sở hữu, kế toán chênh lệch đánh giá lại tài sản, kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái, kế toán các quỹ khác của doanh nghiệp.

   29 p cntp 27/10/2020 17 0

 • Bài giảng Cơ học vật liệu - Chương 2: Ứng suất và biến dạng tải trọng dọc trục

  Bài giảng Cơ học vật liệu - Chương 2: Ứng suất và biến dạng tải trọng dọc trục

  Bài giảng Cơ học vật liệu: Chương 2 do Dương Phạm Tường Minh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Biến dạng dọc, đồ thị ứng suất, ứng xử đàn hồi và dẻo, biến dạng khi kéo nén, hệ số poisson, định luật Hooke tổng quát, biến dạng trượt,...

   0 p cntp 29/09/2020 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số