• Bài giảng Toán A4 - Chương 2: Phương trình vi phân cấp 1

  Bài giảng Toán A4 - Chương 2: Phương trình vi phân cấp 1

  Chương 2 trình bày về phương trình vi phân cấp 1. Nội dung chính trong chương này gồm: Định nghĩa phương trình vi phân, phương trình vi phân dạng tách biến, phương trình vi phân dạng tuyến tính, phương trình vi phân dạng đẳng cấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   4 p cntp 27/10/2020 15 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất

  "Bài giảng Kế toán tài chính 1 - Chương 5: Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành trong doanh nghiệp sản xuất" với các nội dung những vấn đề chung về chi phí, giá thành; kế toán tập hợp chi phí theo phương pháp kê khai thường xuyên; phân bổ và tổng hợp chi phí; đánh giá sản phẩm dở dang; các phương pháp tính giá thành; kế toán thiệt hại trong sản...

   49 p cntp 27/10/2020 15 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 1: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 1: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh

  "Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 1: Kế toán thành phẩm, tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh" thông tin đến các bạn những kiến thức về kế toán thành phẩm, kế toán quá trình tiêu thụ, kế toán xác định kết quả kinh doanh.

   26 p cntp 27/10/2020 15 0

 • Bài giảng Cơ học vật liệu - Chương 3: Xoắn thuần túy

  Bài giảng Cơ học vật liệu - Chương 3: Xoắn thuần túy

  Chương 3 trình bày về "Xoắn thuần túy". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu, tải trọng xoắn trong các trục tròn, ứng suất do mô men xoắn gây ra, các thành phần ứng suất tiếp dọc trục, các dạng phá hỏng do xoắn,...

   0 p cntp 29/09/2020 14 0

 • Bài giảng Toán A4 - Chương 3: Phương trình vi phân cấp 2

  Bài giảng Toán A4 - Chương 3: Phương trình vi phân cấp 2

  Chương 3 trình bày về phương trình vi phân cấp 2. Chương này cung cấp cho người học những nội dung: Khái niệm và định lý tồn tại duy nhất nghiệm, các phương trình vi phân cấp 2 giảm cấp được, phương trình vi phân cấp 2 thuần nhất, phương trình vi phân cấp 2 không thuần nhất. Mời tham khảo.

   6 p cntp 27/10/2020 14 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền

  "Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 2: Kế toán vốn bằng tiền" cung cấp những kiến thức về kế toán tiền mặt tại quỹ, kế toán tiền gửi ngân hàng, kế toán tiền đang chuyển.

   17 p cntp 27/10/2020 14 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 6: Báo cáo tài chính

  Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 6: Báo cáo tài chính

  "Bài giảng Kế toán tài chính doanh nghiệp 2 - Chương 6: Báo cáo tài chính" thông tin đến các bạn những kiến thức về một số vấn đề chung về báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

   24 p cntp 27/10/2020 14 0

 • Bài giảng Các phương pháp xử lý sinh học tự nhiên: Cánh đồng tưới – Bãi lọc sinh học và hồ sinh học

  Bài giảng Các phương pháp xử lý sinh học tự nhiên: Cánh đồng tưới – Bãi lọc sinh học và hồ sinh học

  Bài giảng "Các phương pháp xử lý sinh học tự nhiên: Cánh đồng tưới – Bãi lọc sinh học và hồ sinh học" với các nội dung khái quát xử lý sinh học tự nhiên, các phương pháp xử lý sinh học tự nhiên, cánh đồng tưới công cộng và bãi lọc trong xử lý nước thải.

   64 p cntp 27/10/2020 14 0

 • Bài giảng Toán A4 - Chương 5: Chuỗi Fourier

  Bài giảng Toán A4 - Chương 5: Chuỗi Fourier

  Bài giảng Toán A4 - Chương 5: Chuỗi Fourier trang bị cho người học những kiến thức về chuỗi Fourier. Nội dung chính của chương này gồm: Chuỗi Fourier và sự hội tụ, khai triển Fourier hàm chẳn - hàm lẻ, khai triển Fourier hàm tuần hoàn chu kỳ 2. Mời các bạn cùng tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p cntp 27/10/2020 13 0

 • Bài giảng Toán A4 - Chương 1: Chuỗi số, chuỗi hàm

  Bài giảng Toán A4 - Chương 1: Chuỗi số, chuỗi hàm

  Chương 1 trình bày các kiến thức về chuỗi số và chuỗi hàm. Các nội dung chính trong chương này gồm: Chuỗi số hội tụ, chuỗi hành học; các tiêu chuẩn hội tụ (tiêu chuẩn tích phân, tiêu chuẩn so sánh, chuỗi đan dấu, hội tụ tuyệt đối,...), chuỗi hàm, chuỗi lũy thừa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p cntp 27/10/2020 12 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Đánh giá hoàn vốn và định giá bán sản phẩm

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Đánh giá hoàn vốn và định giá bán sản phẩm

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 5: Đánh giá hoàn vốn và định giá bán sản phẩm với các nội dung đánh giá hoàn vốn, định giá sản phẩm. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   16 p cntp 27/10/2020 12 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4: Chi phí tiêu chuẩn và dự toán sản xuất kinh doanh

  Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4: Chi phí tiêu chuẩn và dự toán sản xuất kinh doanh

  "Bài giảng Kế toán quản trị - Chương 4: Chi phí tiêu chuẩn và dự toán sản xuất kinh doanh" với các nội dung chi phí tiêu chuẩn, khái niệm chi phí tiêu chuẩn, các loại tiêu chuẩn, xây dựng chi phí tiêu chuẩn; khái quát về dự toán, khái niệm dự toán, kỳ dự toán, trình tự và trách nhiệm lập dự toán ngân sách, lập dự toán ngân sách.

   21 p cntp 27/10/2020 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số