• User and Group

  User and Group

  Debugger users : Có thể gỡ lỗi hệ thống bằng đăng nhập tại chỗ hay kể cả bằng cách truy cập từ xa. HelpServiceGroups : Trung tâm giúp đở và hỗ trợ Guests : Quyền truy cập giống như nhóm Users mặc định, nhưng còn bị hạn chế hơn nữa Remote Desktop Users : thành viên nhóm này có quyền truy cập máy tính từ xa

   22 p cntp 12/11/2012 62 1

 • Mạng máy tính- cách chia Subnet MasK

  Mạng máy tính- cách chia Subnet MasK

  Điạ chỉ vật lý là điạ chỉ MAC được ghi vào trong card giao diện mạng. Nó được dùng cho các điạ chỉ mạng LAN, không phải là điạ chỉ liên mạng. Điạ chỉ IP xác định một máy tính trên một liên mạng IP. Tên miền cung cấp tên dễ nhớ cho một máy tính trong liên mạng IP. Khi người dùng sử dụng tên miền, chúng sẽ được...

   34 p cntp 12/11/2012 58 1

 • XSLT processing with Java

  XSLT processing with Java

  More resilient to changes in the details of the XML documents than low-level DOM and SAX. Memory intensive and suffers a performance penalty Difficult to implement complicated business rules Have to learn a new language Can’t change the value of variables (requires recurs...

   37 p cntp 19/07/2012 53 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số