• Đề tài: Đai răng và đai thẳng

  Đề tài: Đai răng và đai thẳng

  Bộ truyền đai làm việc theo nguyên lí ma sát .bộ truyền đai gồm hai bánh là bánh dẫn và bánh bị dẫn dược lắp trên hai trục và dây dai bao quanh các bánh đai.Tải trọng được truyền đi nhở vào lực ma sát sinh ra giửa đay đai và các bánh đai muốn tạo ra lực ma sát này cần phải canwng đai với lực căn ban đầu.

   14 p cntp 28/12/2012 214 2

 • GIỚI THIỆU KHOA HỌC MÁY TÍNH ( NGUYỄN THANH TRUNG ) - CHƯƠNG 1

  GIỚI THIỆU KHOA HỌC MÁY TÍNH ( NGUYỄN THANH TRUNG ) - CHƯƠNG 1

  Máy tính (Computer) là một thiết bị điện tử dùng để lưu trữ và xử lý thông tin theo các chương trình định trước. Máy tính, máy tính tương tự (Analog), máy tính số (Digital)… Sơ lược về lịch sử và phân loại máy tính Thế hệ thứ nhất (1945-1955) máy tính dùng đèn điện tử: Trong những năm 40- 50 các thiết bị đầu tiên của máy tính điện tử...

   79 p cntp 12/11/2012 213 2

 • ĐIỆN TỬ CƠ BẢN (Giang Bích Ngân) - CHƯƠNG 5

  ĐIỆN TỬ CƠ BẢN (Giang Bích Ngân) - CHƯƠNG 5

  Học xong bài này học viên có khả năng: -Nắm vững cấu tạo, nguyên lý làm việc của transistor, các cách mắc cơ bản, và đặc trưng của từng sơ đồ. -Biết sử dụng các loại BJT trong các mạch điện tử chức năng: tính toán, thiết kế các sơ đồ khuếch đại, sơ đồ khóa…

   29 p cntp 19/11/2012 212 5

 • KỸ NĂNG QUẢN TRỊ THÔNG TIN

  KỸ NĂNG QUẢN TRỊ THÔNG TIN

  Việc chuyển giao thông tin có thể bằng văn bản hoặc lời nói. Trong việc chuyển giao, thì bằng chứng của quá trình chuyển giao thông tin là rất quan trọng. Do vậy, trong hoạt động kinh doanh, việc chuyển giao phải có bằng chứng để chứng minh. Tất cả các tjoong tin từ phòng ra bên ngoaig pahir thông qua TP và tất cả các thong tin từ bên ngoài đi vào phòng phải...

   32 p cntp 21/12/2012 212 1

 • Khái quát về plaxis

  Khái quát về plaxis

  Tính năng chung của plaxis Plaxis là phần mềm giao diện đồ họa,32-bits có thể chạy trong môi trường win 95/98/NT 2000 và XP dùng để phân tích ứng suất biến dạng trong môi trường đất đá theo phương pháp phần tử hữu hạn. Có thể phân tích được các bài toán biến dạng phặng,đối xứng trục.

   44 p cntp 02/11/2012 212 3

 • Các giao thức định tuyến của Cisco

  Các giao thức định tuyến của Cisco

  rong ngành mạng máy tính, định tuyến (tiếng Anh: routing hay routeing) là quá trình chọn lựa các đường đi trên một mạng máy tính để gửi dữ liệu qua đó. Việc định tuyến được thực hiện cho nhiều loại mạng, trong đó có mạng điện thoại, liên mạng, Internet, mạng giao thông

   14 p cntp 12/11/2012 212 1

 • Kinh tế vi mô - Quyết định cung của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo

  Kinh tế vi mô - Quyết định cung của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh hoàn hảo

  LÝ THUYẾT: Được dùng để lý giải các hiện tượng quan sát được dựa trên các quy luật cơ bản và các giả định. GIẢ ĐỊNH: Là các giả thiết đặt ra để đơn giản hóa mô hình. MÔ HÌNH: Là cách diễn đạt bằng ngôn ngữ toán của lý thuyết, được dùng để phân tích và dự báo.

   33 p cntp 27/11/2012 212 1

 • BÀI 4: LÝ THUYẾT NGƯỜI SẢN XUẤT

  BÀI 4: LÝ THUYẾT NGƯỜI SẢN XUẤT

  Ngắn hạn và dài hạn Mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra Quy luật lợi suất giảm dần Các chi phí ngắn hạn của doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa lợi suất giảm dần và các đường chi phí Các đường chi phí dài hạn Tại sao đường chi phí bình quân dài hạn có dạng chữ U Quy mô hiệu quả tối thiểu .Ngắn hạn Là thời gian trong đó có ít...

   47 p cntp 27/11/2012 212 1

 • Chương III: Query

  Chương III: Query

  Khái niệm query. Dùng để trả lời các câu hỏi có tính chất tức thời. Bộ hỏi được dùng để lựa chọn các bản ghi (record), cập nhật các bảng và bổ sung các bản ghi mới vào bảng. Dùng làm nguồn dữ liệu cho các biểu mẫu, báo cáo. Tạo lập, cập nhật CSDL.Truy vấn chọn (Select Query): Thực hiện việc tìm kiếm (kể cả tính toán). Truy vấn...

   103 p cntp 14/12/2012 212 1

 • CHƯƠNG 6 HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN (MULTICOLLINEARITY)

  CHƯƠNG 6 HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN (MULTICOLLINEARITY)

  Chọn các biến độc lập có mối quan có quan hệ nhân quả hay có tương quan cao vì đồng phụ thuộc vào một điều kiện khác. - Số quan sát nhỏ hơn số biến độc lập. - Cách thu thập mẫu: mẫu không đặc trưng cho tổng thể - Chọn biến Xi có độ biến thiên nhỏ.

   24 p cntp 27/11/2012 212 1

 • ĐIỆN TỬ CƠ BẢN (Giang Bích Ngân) - CHƯƠNG 3

  ĐIỆN TỬ CƠ BẢN (Giang Bích Ngân) - CHƯƠNG 3

  Học xong bài này học viên có khả năng: Nắm được bản chất vật lý hoạt động của các linh kiện tụ điện, cuộn cảm, biến thế. - Tính toán và ứng dụng tụ điện, cuộn cảm, biến thế vào trong các mạch điện – điện tử và vào trong thực tế.

   47 p cntp 19/11/2012 212 4

 • Thiết kế Web

  Thiết kế Web

  WWW là hệ thống các website toàn cầu, trong đó các web site liên kết với nhau thông qua các siêu liên kết ◦ Một hay nhiều web site được đặt tại các web server, xác định thông qua địa chỉ IP hay tên miền của web server đó (sử dụng DNS để phân giải tên miền thành IP tương ứng) Tính chất: Là dịch vụ thông tin đa phương tiện, phân tán dựa trên...

   59 p cntp 19/07/2012 211 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số