• Khái quát về plaxis

  Khái quát về plaxis

  Tính năng chung của plaxis Plaxis là phần mềm giao diện đồ họa,32-bits có thể chạy trong môi trường win 95/98/NT 2000 và XP dùng để phân tích ứng suất biến dạng trong môi trường đất đá theo phương pháp phần tử hữu hạn. Có thể phân tích được các bài toán biến dạng phặng,đối xứng trục.

   44 p cntp 02/11/2012 212 3

 • Chương 3: TRUY VẤN DỮ LIỆU (QUERY)

  Chương 3: TRUY VẤN DỮ LIỆU (QUERY)

  Công dụng: Chọn lựa, rút trích dữ liệu trên một số cột của một hay nhiều bảng theo một điều kiện nào đó (có thể có điều kiện hoặc không). Trên truy vấn chọn lựa, có thể: Tính toán Nhóm dữ liệu (Group) Điều kiện có thể tĩnh hoặc động. Khi điều kiện là động người ta còn gọi là truy vấn có tham số.Các bước tạo truy vấn lựa...

   49 p cntp 14/12/2012 211 1

 • Bài giảng Mạng máy tính: TẦNG VẬN CHUYỂN

  Bài giảng Mạng máy tính: TẦNG VẬN CHUYỂN

  Chương này nhằm giới thiệu với người đọc những nội dung sau: Vai trò của tầng vận chuyển và các chứcnăng mà tầng vận chuyển cung cấp cho tầng ứng dụng Ý nghĩa và cơ chế thiết lập nối kết và giải phóng nối kết cho các nối kết điểm – điểm Chi tiết về hay giao thức TCP và UDP thuộc tầng vận chuyển

   30 p cntp 12/11/2012 211 1

 • Supervisory Control & Data Acquisition - Communication Technology Modbus Protocol

  Supervisory Control & Data Acquisition - Communication Technology Modbus Protocol

  An open data communication protocol developed in 1979 Published by Modicon Open structure Flexible Widely known Supplied by many SCADA and HMI software Have OPC Servers 2 serial transmission modes: ASCII 10 bits RTU (Binary) 11 bits Communication interface RS-232/485 Ethernet (TCP/IP) Station Device: 0 ~ 255 Digital input 1xxxx: 4 digits for hexadecimal address (0000 ~ FFFF) 1xxxxx: 5 digital for decimal address (0 ~ 65535)...

   14 p cntp 12/11/2012 211 1

 • Nhập môn mạng máy tính - Chương 4

  Nhập môn mạng máy tính - Chương 4

  Tầng Mạng – Network layer h 4. 1 Giới thiệu 4.2 Virtual circuit và datagram networks 4.3 Bên trong một router? 4.4 IP: Internet Protocol 4.5 các giải thuật Routing Link state Distance Vector dạng thức Datagram địa chỉ IPv4 ICMP IPv6 Giới thiệu .lớp Network chuyển các đoạn từ host gửi đến host nhận bên gửi sẽ đóng gói các đoạn vào trong các datagram...

   80 p cntp 12/11/2012 210 1

 • Chapter 13 – AC Motors

  Chapter 13 – AC Motors

  AC motors convert AC electrical energy to Mechanical energy. AC motors: the armature of rotor is a magnet (different to DC motors). the stator is formed by electromagnets (like in DC motors). Effects of AC Supply on Magnetic Poles Consider the rotor to be a permanent magnet. Current flowing through conductors energize the magnets and develop N and S poles. The strength of electromagnets depends on current. First half cycle current flows...

   33 p cntp 02/11/2012 210 2

 • Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 2: Quá trình

  Bài Giảng Hệ Điều Hành-Chương 2: Quá trình

  HĐH thực hiện nhiều kiểu chương trình: Hệ thống bó – jobs Các hệ thống chia sẻ thời gian – các chương trình người dùng/ các nhiệm vụ Công việc (job) = quá trình (process) Quá trình là một chương trình trong sự thực hiện; sự thực hiện quá trình phải tiến triển theo kiểu cách tuần tự Một quá trình bao gồm: Bộ đếm chương trình Stack Phần dữ liệu

   44 p cntp 12/11/2012 210 1

 • Chương 4: Dạng hàm

  Chương 4: Dạng hàm

  Mở rộng các dạng hàm, hiểu ý nghĩa các hệ số hồi qui. Ý nghĩa của biên tế: cho biết lượng thay đổi tuyệt đối của biến phụ thuộc Y khi biến độc lập X thay đổi 1 đơn vị. Hệ số co giãn của y theo x , lượng thay đổi tương đối của Y.Y nghĩa của hệ số có giãn: cho biết sự thay đổi tương đối (%) của y khi x thay đổi 1%. Nghiên cứu khảo sát...

   24 p cntp 27/11/2012 209 1

 • Ứng dụng công nghệ máy tính

  Ứng dụng công nghệ máy tính

  LỊCH SỬ LƯU TRỮ THÔNG TIN TỪ Ổ CỨNG MÁY TÍNH (HDD) Nguyên lý hoạt động Đầu đọc/ghi từ (Write/Read head) và triển vọng Môi trường ghi từ (Magnetic recording media) và triển vọng BỘ NHỚ TỪ MRAM (Magnetic Ramdom Access Memories): Nguyên lý hoạt động Các loại MRAM Triển vọng

   35 p cntp 14/12/2012 208 1

 • Sức mạnh độc quyền bán

  Sức mạnh độc quyền bán

  Khi so sánh 1 ngành c nh tranh hoàạ n hảo với 1 ngành độc quyền với điều kiện 2 ngành có cùng đường cầu và chi phí giống nhau ta nhận thấy : Ngành độc quyền có mức sản lượng thấp hơn nhưng mức giá cao hơn so với ngành cạnh tranh. Thị trường độc quyền hoạt động kém hiệu quả hơn thị trường cạnh tranh hoàn hảo do không có áp lực...

   19 p cntp 27/11/2012 208 1

 • Mạng máy tính_DHCP

  Mạng máy tính_DHCP

  Mỗi thiết bị trên mạng nếu dùng giao thức TCP/IP thì đều phải có 1 địa chỉ IP hợp lệ, duy nhất trên mạng đó. Nếu máy trạm tự đặt IP cho mình hoặc quản trị viên cấu hình cho từng máy dể sinh ra trùng IP, và đây là công việc mất thời gian và không đảm bảo Dịch vụ DHCP cho phép chúng ta cấp động các thông số cấu hình mạng cho các máy trạm....

   35 p cntp 12/11/2012 208 1

 • Mạng máy tính_Web Server

  Mạng máy tính_Web Server

  IIS 6.0 có trên tất cả phiên bản của W2k3, nhưng không được cài mặc định, người quản trị phải cài đặt nếu có nhu cầu sử dụng.Mặc định ban đầu khi cài đặt xong IIS chỉ cung cấp 1 số tính năng cơ bản. Các tính năng khác như Active Server Pages (ASP), ASP.NET, WedDAV publishing, FrontPage Server Extensions ta phải kích hoạt khi cần thiết.

   30 p cntp 12/11/2012 207 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số