• Mạng máy tính_ARP- cách thức liên lạc giữa hai máy

  Mạng máy tính_ARP- cách thức liên lạc giữa hai máy

  Nếu client biết rằng IP-dest không thuộc mạng của nó, nó dùng MAC của default-gateway để gửi gói tin, router default-gateway nhận lấy gói tin sẽ biết phải xử lý tiếp theo như thế nào (dựa trên IP source/destination). Cách này giảm tải cho router, giải quyết được trường hợp có nhiều router nối vào cùng segment, và đỡ gây nhầm lẫn. Nếu Host A có cấu hình sử...

   13 p cntp 12/11/2012 168 1

 • Bài giảng: Mạng căn bản

  Bài giảng: Mạng căn bản

  HỌCTrình bày được sự hình thành và phát triển của mạng máy tínhPhân loại và xác định được các kiểu thiết kế mạng máy tính thông dụng.Phân biệt được các mô hình nối mạng và mô hình xử lý dữ liệu, làm quen với các mô hình nối mạng thông dụng.

   85 p cntp 19/07/2012 165 2

 • Tụ điện

  Tụ điện

  Tụ điện là hệ thống hai dẫn đặt gần nhau và cách điện với nhau. Hai vật dẫn được gọi là hai bản của tụ điện. Tụ điện mà hai bản là hai tấm kim loại phẳng, đặt song song, đối diện, cách điện nhau. Giữa hai bản có thể là chân không, không khí hoặc một điện môi.

   47 p cntp 07/12/2012 161 3

 • CHƯƠNG IV: FORM

  CHƯƠNG IV: FORM

  Form là một thành phần dùng để cập nhật dữ liêu trên các Table, và là giao diện giữa người và máy. - Form thường được dùng trong các trường hợp sau: - Thiết kế màn hình nhập dữ liệu. - Thiết kế menu. - Thiết kế các màn hình tra cứu thông tin. - Tạo các màn hình giới thiệu, trợ giúp.

   103 p cntp 14/12/2012 153 3

 • BÀI GIẢNG NHẬP MÔN KHAI PHÁ DỮ LIỆU CHƯƠNG 6. PHÂN CỤM DỮ LiỆU

  BÀI GIẢNG NHẬP MÔN KHAI PHÁ DỮ LIỆU CHƯƠNG 6. PHÂN CỤM DỮ LiỆU

  Đặc điểm  Chế độ trực tuyến: tốc độ phân cụm  Web số lượng lớn, tăng nhanh và biến động lớn  Quan tâm tới phương pháp gia tăng  Một lớp quan trọng: phân cụm liên quan tới câu hỏi tìm kiếm  Trực tuyến  Ngoại tuyến

   22 p cntp 22/10/2013 135 3

 • Windows Controls

  Windows Controls

  -Control là một thành phần cơ bản trên form -Có các thành phần -Thuộc tính -Phương thức -Sự kiện -Tất cả các control chứa trong namespace:System.Windows.Forms Một số thuộc tính của control -Text: mô tả text xuất hiện trên control -Focus: phương thức chuyển focus vào control -TabIndex: thứ tự của control nhận focus -Mặc định được VS.NET thiết lập...

   133 p cntp 12/11/2012 126 2

 • BÀI 6: MẶT CẮT VÀ HÌNH CẮT

  BÀI 6: MẶT CẮT VÀ HÌNH CẮT

  Mặt phẳng cắt là mặt phẳng tưởng tượng cắt qua vật thể và song song với mặt phẳng hình chiếu.Mặt cắt chập, Mặt cắt chập được vẽ ngay trên hình chiếu tương ứng.Đường bao của mặt cắt chập được vẽ bằng nét liền mảnh.Dùng để biểu diễn mặt cắt có hình dạng đơn giản.Mặt cắt rờiMặt cắt rời được được vẽ ở ngoài hình chiếu

   16 p cntp 28/12/2012 121 2

 • Mạng máy tính_Khái niệm và phân loại

  Mạng máy tính_Khái niệm và phân loại

  ARPANet-Advance Research Project Agency (1970): là một mạng chuyển mạch gói được phát triển vào những năm đầu thập niên 70. Mạng ARPANET đã liên kết những cơ sở, vị trí phòng thủ, những phòng thí nghiệm nghiên cứu chính phủ, các địa điểm trường đại học.

   30 p cntp 12/11/2012 106 1

 • Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin

  Chủ nghĩa Marx-Lenin là học thuyết chính trị do Karl Marx và Friedrich Engels sáng lập và được Vladimir Ilyich Lenin phát triển và hoàn thiện. Chủ nghĩa Marx-Lenin là thế giới quan, hệ tư tưởng chính trị của giai cấp công nhân, biểu hiện lợi ích của giai cấp này trong nhiệm vụ xây dựng lại xã hội một cách cách mạng. [cần dẫn nguồn] Chủ nghĩa Marx-Lenin...

   29 p cntp 14/03/2012 73 1

 • User and Group

  User and Group

  Debugger users : Có thể gỡ lỗi hệ thống bằng đăng nhập tại chỗ hay kể cả bằng cách truy cập từ xa. HelpServiceGroups : Trung tâm giúp đở và hỗ trợ Guests : Quyền truy cập giống như nhóm Users mặc định, nhưng còn bị hạn chế hơn nữa Remote Desktop Users : thành viên nhóm này có quyền truy cập máy tính từ xa

   22 p cntp 12/11/2012 67 1

 • Mạng máy tính- cách chia Subnet MasK

  Mạng máy tính- cách chia Subnet MasK

  Điạ chỉ vật lý là điạ chỉ MAC được ghi vào trong card giao diện mạng. Nó được dùng cho các điạ chỉ mạng LAN, không phải là điạ chỉ liên mạng. Điạ chỉ IP xác định một máy tính trên một liên mạng IP. Tên miền cung cấp tên dễ nhớ cho một máy tính trong liên mạng IP. Khi người dùng sử dụng tên miền, chúng sẽ được...

   34 p cntp 12/11/2012 61 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số