• Bài tập lớn: Kinh tế vi mô

  Bài tập lớn: Kinh tế vi mô

  Kinh tế học vi mô là một phân ngành chủ của kinh tế học chuyên nghiên cứu về hành vi kinh tế của các cá nhân (gồm người tiêu dùng, nhà sản xuất hay một ngành kinh tế nào đó), là một môn khoa học kinh tế về sự lựa chọn tối ưu các vần đề kinh tế cơ bản của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Kinh tế học vi mô là nền tảng cho...

   36 p cntp 27/11/2012 682 6

 • Tập bài giảng môn học : Kinh tế lượng

  Tập bài giảng môn học : Kinh tế lượng

  Diễn giải theo nghĩa đơn giản, kinh tế lượng (ECONOMETRICS) liên quan đến việc áp dụng các phương pháp thống kê trong kinh tế học. Tuy nhiên, trong thống kê kinh tế, các dữ liệu thống kê là chính yếu còn kinh tế lượng được là sự hợp nhất của lý thuyết kinh tế, công cụ toán học và các phương pháp luận thống kê.

   83 p cntp 27/11/2012 481 9

 • Bài giảng phân tích kinh tế doanh nghiệp

  Bài giảng phân tích kinh tế doanh nghiệp

  Phân tích hoạt động kinh tế doanh nghiệp là một bộ môn khoa học kinh tế cơ bản trong bất kỳ hình thái kinh tế xã hội nào. Trong bối cảnh toàn cầu hóa các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ...thì các tổ chức kinh tế từ Nhà nước đến doanh nghiệp, trong nước và thế giới đều rất quan tâm đến thực trạng và hiệu quả hoạt động của nhau...

   63 p cntp 27/11/2012 461 2

 • Tài liệu Du lịch và khách du lịch

  Tài liệu Du lịch và khách du lịch

  Khái niệm du lịch Khái niệm: về du lịch có nhiều cách hiểu do được tiếp cận bằng nhiều cách hiểu khách nhau, sau đây là một số quan niệm về du lịch theo các cách tiếp cận phổ biến Du lịch là một hiện tượng: Trước thế kỷ thứ XIX đến tận đầu thế kỷ XX du lịch hầu như vẫn được coi là đặc quyền của tầng lớp giàu có, quý tộc và...

   56 p cntp 02/11/2012 374 4

 • QUẢN TRỊ SẢN XUẤT part 5

  QUẢN TRỊ SẢN XUẤT part 5

  Giả thuyết thứ hai: Có thể phối trí kế hoạch gần - xa một cách hợp lý. Trên cơ sở nhận thức rằng các dự đoán càng xa trong tương lai càng thiếu chính xác, cách tiếp cận qui nạp cố gắng tạo ra một sự phối trí kế hoạch gần với các kế hoạch ở tầm xa. Kế hoạch cho những thời kỳ xa được lập một cách khái quát. Đây là một thực tế bởi...

   19 p cntp 17/01/2012 467 4

 • QUẢN TRỊ SẢN XUẤT part 4

  QUẢN TRỊ SẢN XUẤT part 4

  QUẢN TRỊ SẢN XUẤT 13. Trình bày các kiểu bảo trì cơ bản trong các xí nghiệp.Ưu nhược điểm của mỗi kiểu bảo trì? 14. Trình bày nội dung cơ bản của bảo trì dự phòng? 15. Trình bày cơ sở khoa học của bảo trì dự phòng? 16. Những căn cứ cơ bản để phân tích kinh tế các chính sách bảo trì là gì? 17.Trình bày các hình thức tổ chức công tác bảo...

   19 p cntp 17/01/2012 618 8

 • QUẢN TRỊ SẢN XUẤT part 3

  QUẢN TRỊ SẢN XUẤT part 3

  CHƯƠNG III - BỐ TRÍ SẢN XUẤT - Bố trí theo nhóm là phân tích và so sánh các sản phẩm, chi tiết để gộp nhóm thành các nhóm sản phẩm có đặc tính tương tự. - Bố trí theo nhóm là sự kết hợp của bố trí theo công nghệ và theo dây chuyền. - Bố trí sản xuất theo nhóm cho phép sản xuất nhiều chi tiết khác nhau có khối lượng nhỏ vẫn đạt được hiệu...

   19 p cntp 17/01/2012 488 7

 • QUẢN TRỊ SẢN XUẤT part 2

  QUẢN TRỊ SẢN XUẤT part 2

  Tốc độ chuyển động của băng chuyền. Trên dây chuyền liên tục bất cứ thời điểm nào đối tượng cũng được vận chuyển với một tốc độ đều nhau. Tốc độ dây chuyền có thể ảnh hưởng đến công suất của nó. Tham số tốc độ băng chuyền có thể sử dụng để tính toán, lựa chọn thiết bị vận chuyển. Đặc biệt tốc độ vận chuyển ảnh...

   19 p cntp 17/01/2012 511 6

 • QUẢN TRỊ SẢN XUẤT part 1

  QUẢN TRỊ SẢN XUẤT part 1

  CHƯƠNG I QUẢN TRỊ SẢN XUẤT & VAI TRÒ, NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN TRỊ TRONG CHỨC NĂNG SẢN XUẤT I. VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ SẢN XUẤT TRONG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 1- Khái niệm Sản xuất là quá trình biến đổi những yếu tố đầu vào thành đầu ra. Mục đích của quá trình chuyển hoá này là tạo giá trị gia tăng để cung cấp cho khách hàng. Đầu vào của quá...

   19 p cntp 17/01/2012 603 7

 • Quản trị nhân sự - Chương 6

  Quản trị nhân sự - Chương 6

  Chương trình hội nhập vào môi trường làm việc: giới thiệu nhân viên mới về tổ chức, về đơn vị công tác, về chính công việc mà họ sẽ đảm nhận. NV hội nhập vào khung cảnh làm việc mới. Chương trình tái hội nhập vào môi trường làm việc: NV đang làm việc được trang bị các kiến thức , kỹ năng nhằm chuẩn bị cho họ hội nhập vào môi...

   31 p cntp 17/01/2012 508 3

 • Quản trị nhân sự - Chương 5

  Quản trị nhân sự - Chương 5

  Động viên là một định hướng từ bên trong để thỏa mãn nhu cầu chưa thỏa mãn (Higgins, 1994); và sự sẵn lòng để đạt được (Bedeian, 1993). Nghiên cứu này chỉ đề cập đến hoạt động động viên với những khả năng (năng lực) nhằm hướng cá nhân nhân viên đến mục tiêu của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

   34 p cntp 17/01/2012 504 4

 • QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TỪ A-Z

  QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG TỪ A-Z

  Trong mỗi hệ thống, cái toàn thể bao giờ cũng lớn hơn tổng số giản đơn những bộ phận cấu thành, nghĩa là cái toàn thể với tính cách là một hệ thống có những thuộc tính mới, chất lượng mới, chất lượng tổng hợp mà vốn không chứa đựng trong các bộ phận cấu thành

   18 p cntp 17/01/2012 451 27

Hướng dẫn khai thác thư viện số