• Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 4 trình bày về "Quá trình tuyển dụng". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Nguồn ứng viên từ trong nội bộ doanh nghiệp, nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng,...

   13 p cntp 31/01/2018 8 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 5 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Nội dung chương 5 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Kiểm tra, trắc nghiệm và phỏng vấn", cụ thể như: Kiểm tra, trắc nghiệm, phỏng vấn, các yếu tố tác động đến phỏng vấn, nguyên tắc phỏng vấn, chỉ dẫn đối với những ứng viên sắp tham gia phỏng vấn,...

   14 p cntp 31/01/2018 4 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 6 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 6 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Chương 6 giúp người học hiểu về "Định hướng và phát triển nghề nghiệp". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Mục đích của việc nghiên cứu định hướng và phát triển nghề nghiệp, các giai đoạn phát triển nghề nghiệp, những điểm then chốt trong nghề nghiệp, khả năng cá nhân,...

   9 p cntp 31/01/2018 4 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm hoạch định nguồn nhân lực, quá trình hoạch định nguồn nhân lực, phân tích môi trường kinh doanh, xác định mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp, mức độ phối hợp giữa chiến lược kinh doanh và chiến lược quản trị nguồn nhân lực,...

   13 p cntp 31/01/2018 14 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 7 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Sau khi học xong chương "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực" này người học có thể hiểu về: Mục đích, phân loại các hình thức đào tạo, các nguyên tắc cơ bản trong học tập, xác định nhu cầu đào tạo, thực hiện quá trình đào tạo,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p cntp 31/01/2018 9 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 8 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 8 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực Chương 8 Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên trình bày các nội dung sau: Mục đích, đào tạo và phát triển nhân viên trong phòng và bản thân, các phương pháp đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên,...

   9 p cntp 31/01/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 9 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 9 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 9 "Trả công lao động" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, cơ cấu thu nhập của người lao động, mục tiêu của hệ thống tiền lương, các hình thức tiền lương,...

   23 p cntp 31/01/2018 7 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 10 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 10 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực Chương 10 do Th.S Trần Phi Hoàng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Cung cấp cho người học các kiến thức về: Công đoàn, thỏa ước lao động tập thể, tranh chấp lao động, công nhân tham gia quản lý doanh nghiệp, quan hệ lao động quốc tế, tìm hiểu quan điểm nhân viên.

   7 p cntp 31/01/2018 7 0

 • Bài giảng Kế toán chi phí - ThS. Đặng Nguyễn Ngân Hà

  Bài giảng Kế toán chi phí - ThS. Đặng Nguyễn Ngân Hà

  Kế toán chi phí cung cấp thông tin cho các nhà quản lý để hoạch định, kiểm soát và ra quyết định. Môn kế toán chi phí sẽ cung cấp các phương pháp kỹ thuật tính giá thành để đáp ứng nhu cầu thông tin đó. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung chính của bài giảng!

   95 p cntp 31/01/2018 11 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị - ThS. Đặng Nguyễn Ngân Hà

  Bài giảng Kế toán quản trị - ThS. Đặng Nguyễn Ngân Hà

  Bài giảng Kế toán quản trị do ThS. Đặng Nguyễn Ngân Hà biên soạn có kết cấu nội dung gồm 7 bài, nội dung tài liệu gồm có: Những vấn đề cơ bản của môn kế toán quản trị, phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí – khối lượng – lợi nhuận, dự toán ngân sách, phân tích biến động chi phí, đánh giá trách nhiệm quản lý – định giá bán...

   266 p cntp 31/01/2018 8 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 4 - ThS. Đinh Thị Hà Thu

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 4 - ThS. Đinh Thị Hà Thu

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 4 cung cấp cho các bạn những nội dung: Mục đích lựa chọn phƣơng thức thanh toán trong thanh toán quốc tế, phân loại phương thức thanh toán, phương thức thanh toán ghi sổ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

   50 p cntp 31/01/2018 11 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 2 - ThS. Đinh Thị Hà Thu

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 2 - ThS. Đinh Thị Hà Thu

  Bài giảng Thanh toán quốc tế: Chương 2 do ThS. Đinh Thị Hà Thu biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm ngoại hối, phương pháp yết tỷ giá, phân loại tỷ giá, xác định tỷ giác theo phương pháp tính chéo.

   23 p cntp 31/01/2018 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số