• Bài giảng Quản trị chiến lược - ĐH Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Nghiệp

    Bài giảng Quản trị chiến lược - ĐH Kinh Tế - Kỹ Thuật Công Nghiệp

    Mục đích "Bài giảng Quản trị chiến lược" cung cấp những kiến thức nền tảng về quản trị cho các nhà quản trị trong tương lai. Chúng tôi biên soạn Bài giảng Quản trị chiến lược giúp cho sinh viên ngành quản trị kinh doanh học tập và ứng dụng những kiến thức cơ bản về quản trị chiến lược trong thực tiễn. Mặc dù có nhiều cố gắng trong...

     143 p cntp 31/12/2017 156 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số