• Bài giảng Lập trình Java: Bài 4 - Nguyễn Đức Hiển

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 4 - Nguyễn Đức Hiển

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 4 Lập trình hướng đối tượng Java, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lớp và đối tượng; Cách xây dựng lớp với Java; Một số gói chuẩn của Java. Mời các bạn cùng tham khảo!

   47 p cntp 28/05/2022 30 0

 • Bài giảng Lập trình di động - Bài 5: Intent và cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các thành phần trong android

  Bài giảng Lập trình di động - Bài 5: Intent và cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các thành phần trong android

  Bài giảng Lập trình di động - Bài 5: Intent và cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các thành phần trong android, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về intent; Intent tường minh vs ngầm định; Các thành phần của intent; Sử dụng intent để trao đổi dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p cntp 28/05/2022 30 0

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 6: Đo lường và đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 6: Đo lường và đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 6: Đo lường và đánh giá hiệu quả chuỗi cung ứng. Chương này có nội dung trình bày về: Quan điểm và mô hình đo lường chuỗi cung ứng; các nhóm chỉ tiêu đo lường chuỗi cung ứng; chỉ tiêu hiệu quả chuỗi cung ứng theo mô hình BSC; chỉ tiêu hiệu quả chuỗi cung ứng theo mô hình SCOR;... Mời các bạn cùng tham...

   11 p cntp 26/06/2022 29 0

 • Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 4: Giao hàng và thu hồi

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 4: Giao hàng và thu hồi

  Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 4: Giao hàng và thu hồi. Chương này có nội dung trình bày về: Giao hàng và phân phối trong chuỗi cung ứng; quy trình đáp ứng và quản lý đơn hàng; thu hồi trong chuỗi cung ứng; quy trình thu hồi; quản lý quan hệ khách hàng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p cntp 26/06/2022 28 0

 • Bài giảng Lập trình Java: Bài 5 - Nguyễn Đức Hiển

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 5 - Nguyễn Đức Hiển

  Bài giảng Lập trình Java: Bài 5 Luồng và tập tin, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về luồng (thread); Cách tạo luồng trong Java; Đồng bộ hóa luồng; Các dòng nhập xuất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p cntp 28/05/2022 24 0

 • Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 2 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 2 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 2 Tâm lý nhận thức của con người trong giao tiếp và xử lý, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan; Kênh vào ra thông tin; Trí nhớ của con người; Lập luận và giải quyết vấn đề. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p cntp 25/07/2022 17 0

 • Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 4 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 4 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 4 Các nguyên tắc chính trong giao tiếp người dùng - máy tính, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổ chức tương tác người - máy; Các nguyên tắc chính trong thiết kế tương tác người – máy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p cntp 25/07/2022 16 0

 • Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 6 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 6 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 6 Thiết kế giao diện tương tác người - máy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết kế lấy người dùng làm trung tâm; Thiết kế giao diện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p cntp 25/07/2022 15 0

 • Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 3 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 3 - Ngô Công Thắng

  Bài giảng Tương tác người-máy và giao diện đồ họa: Chương 3 Nhân tố máy tính trong tương tác người máy, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan; Thiết bị vào; Thiết bị ra; Bộ nhớ; Xử lý thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p cntp 25/07/2022 15 0

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 1: Tổng quan về Thiết kế và lập trình Web

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 1: Tổng quan về Thiết kế và lập trình Web

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 1: Tổng quan về Thiết kế và lập trình Web cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về siêu văn bản; Các thành phần của Web; Phân loại trang Web; Một số điều cần chú ý trong phát triển Web. Mời các bạn cùng tham khảo!

   57 p cntp 25/07/2022 14 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 6 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 6 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 6 Sự kiện và Delegate, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khởi tạo deletage; Ứng dụng của delegate; Khai báo delegate; Tạo thể hiện cho delegate; Gán phương thức khác nhau; Multicast delegate;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p cntp 25/07/2022 14 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 5 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 5 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 5 Lập trình winform cung cấp cho người học những kiến thức như: Làm quen với winform; Giao diện làm việc; Cửa sổ solution; mở các cửa sổ phụ trợ; thêm các điều khiển vào form; cách tìm đối tượng trong ToolBox;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p cntp 25/07/2022 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số