• Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 3 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 3 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 3 OPP trong C#, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khai báo lớp; định nghĩa lớp; sử dụng lớp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p cntp 25/07/2022 24 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 8 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài 8 - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy - Bài 8: Hệ thống bánh răng. Chương này gồm có những nội dung kiến thức sau: Đại cương về hệ thống bánh răng, tính toán động học, bài tập áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   22 p cntp 23/08/2022 24 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 9 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 9 - Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Lập trình nâng cao: Chương 9 Lưu trữ dữ liệu bằng file JSON, cung cấp cho người học những kiến thức như: Chuẩn định dạng dữ liệu JSON; Định dạng chuỗi JSON; Kiểu dữ liệu trong JSON; Cài đặt JSON vào C#; Sử dụng JSON trong C#;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p cntp 25/07/2022 23 0

 • Bài giảng Vật liệu dệt - Phần 1: Giới thiệu chung về vật liệu dệt

  Bài giảng Vật liệu dệt - Phần 1: Giới thiệu chung về vật liệu dệt

  Bài giảng Vật liệu dệt - Phần 1: Giới thiệu chung về vật liệu dệt có nội dung trình bày về phân loại vật liệu dệt theo cấu trúc, cấu trúc của sơ dệt, cấu trúc của sợi dệt, cấu trúc chế phẩm dệt,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   9 p cntp 23/08/2022 23 0

 • Bài giảng Vật liệu dệt - Phần 0: Mở đầu

  Bài giảng Vật liệu dệt - Phần 0: Mở đầu

  Bài giảng Vật liệu dệt - Phần 0: Mở đầu có nội dung trình bày về cấu trúc chính của môn học Vật liệu dệt đồng thời giới thiệu về vật liệu dệt: những con vật cho xơ dệt, những loại cây cho xơ dệt, vật liệu trong ngành dệt, nguyên liệu trong ngành dệt. Mời các bạn cùng tham khảo cho tiết nội dung bài giảng.

   9 p cntp 23/08/2022 23 0

 • Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 2: Vai trò của CAD

  Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 2: Vai trò của CAD

  Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 2: Vai trò của CAD có nội dung trình bày về lợi ích của CAD, phần mềm trong CAD, mô hình hình học trong CAD, công cụ tùy biến màn hình,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   41 p cntp 23/08/2022 23 0

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 7: PHP nâng cao

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 7: PHP nâng cao

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 7: PHP nâng cao cung cấp cho người học những kiến thức như: Cách thức hoạt động; Khởi động session; Đăng ký session; Sử dụng session; Hủy biến session; Khai báo cookie; Sử dụng cookie; Các hàm bảo mật trong chuỗi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p cntp 25/07/2022 22 0

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 5: PHP cơ bản

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 5: PHP cơ bản

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 5: PHP cơ bản, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về PHP; Cơ chế hoạt động của WebServer; Khai báo và gán giá trị cho biến; Phạm vi hoạt động của biến; Xuất dữ liệu ra trình duyệt;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   137 p cntp 25/07/2022 22 0

 • Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 4: JS – JavaScript

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 4: JS – JavaScript

  Bài giảng Thiết kế và lập trình Web - Bài 4: JS – JavaScript, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về Javascript; Nhúng Javascript vào trang web; Kiểu dữ liệu & Các cú pháp Javascript; Xử lý sự kiện; DOM HTML với Javascript. Mời các bạn cùng tham khảo!

   136 p cntp 25/07/2022 22 0

 • Bài giảng Vật liệu dệt - Phần 4: Đặc trưng cấu trúc - Tính chất xơ dệt

  Bài giảng Vật liệu dệt - Phần 4: Đặc trưng cấu trúc - Tính chất xơ dệt

  Bài giảng Vật liệu dệt - Phần 4: Đặc trưng cấu trúc - Tính chất xơ dệt có nội dung trình bày về đặc trưng cấu trúc của xơ dệt, đặc trưng tính chất của xơ dệt, thành phần cơ bản tạo xơ dệt, cấu trúc đại phân tử trong xơ dệt, các liên kết phân tử trong xơ, các tính chất kỹ thuật quan trọng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết...

   125 p cntp 23/08/2022 22 0

 • Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng CAD ứng dụng trong thiết kế ô tô - Chương 0: Mở đầu có nội dung trình bày giới thiệu quá trình thiết kế với sự trợ giúp của máy tính; vai trò, cấu trúc và cơ sở thành lập mô hình trong CAD; quy trình thiết kế ô tô với sự trợ giúp của CAD... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng.

   9 p cntp 23/08/2022 22 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Bài mở đầu - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài mở đầu - TS. Nguyễn Xuân Hạ

  Bài giảng Nguyên lý máy: Bài mở đầu gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm về máy, những bộ phận cơ bản của một máy, quy trình thiết kế máy mới (original design), cấu tạo của máy trên quan điểm cơ học. Mời các bạn cùng tham khảo.

   30 p cntp 23/08/2022 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số