• Kỹ Thuật Màng và Ứng Dụng - Nguyễn Minh Tân

  Kỹ Thuật Màng và Ứng Dụng - Nguyễn Minh Tân

  Sinh học - Là mội lớp mỏng bao phủ bề mặt hoặc phân chia các phần, cấu trúc hoặc cơ quan trong cơ thể động hoặc thực vật - Màng tế bào Hóa học Mảnh vật chất mỏng được làm từ vật liệu tự nhiên hoặc tổng hợp có khả năng thấm (cho đi qua) một cách chọn lọc một chất nào đó trong hỗn hợp hoặc dung dịch

   87 p cntp 19/07/2012 221 3

 • SẢN XUẤT BỘT GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP NẤU KIỀM ALKALINE PULPING

  SẢN XUẤT BỘT GIẤY BẰNG PHƯƠNG PHÁP NẤU KIỀM ALKALINE PULPING

  Tài liệu tham khảo cho các bạn học chuyên ngành. Các phản ứng hóa học giữa các tác nhân trong dịch nấu và các thành phần của nguyên liệu thực vật (chủ yếu là lignin); Các sản phẩm thủy phân khuếch tán và hòa tan vào dung dịch; Trong dung dịch các biến đổi hóa học và các quá trình phụ.

   39 p cntp 22/10/2013 319 3

 • CHƯƠNG VIII: HORMONE

  CHƯƠNG VIII: HORMONE

  Khái niệm chung: Hormon là những chất hoá học được tiết ra từ những cơ quan đặc biệt gọi là tuyến nội tiết. Những tuyến này khác tuyến ngoại tiết là không có ống dẫn ra ngoài,các dịch tiết của tuyến nội tiết được đưa thẳng vào máu và tuần hoàn đến các mô.lượng hormon được sản xuất với lượng tương đối nhỏ,nhưng nó là chất tác...

   54 p cntp 10/07/2012 263 2

 • Bài giảng: Công nghệ Hóa dầu

  Bài giảng: Công nghệ Hóa dầu

  Thành phần của dầu mỏ chủ yếu chứa họ của ba hydrocacbon là ankan, xycloankan và aromatic. • Trong công nghiệp dầu mỏ các ankan gồm ankan mạch thẳng và nhánh đợc gọi chung là các parafin, các xycloankan đợc gọi là các naphten chủ yếu là các vòng 5, 6 cạnh, các hợp chất chứa vòng thơm từ bezen trở lên đợc gọi là aromatic. • Khí tự nhiên bao gồm...

   236 p cntp 19/07/2012 245 2

 • Complexes

  Complexes

  A central metal atom bonded to a group of molecules or ions is a metal complex. • If it’s charged, it’s a complex ion. Chemistry • Compounds containing complexes are coordination of Coordination Compounds compounds.The molecules or ions coordinating to the metal are the ligands.

   77 p cntp 22/10/2013 202 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số