• Bài giảng: Công nghệ Hóa dầu

  Bài giảng: Công nghệ Hóa dầu

  Thành phần của dầu mỏ chủ yếu chứa họ của ba hydrocacbon là ankan, xycloankan và aromatic. • Trong công nghiệp dầu mỏ các ankan gồm ankan mạch thẳng và nhánh đợc gọi chung là các parafin, các xycloankan đợc gọi là các naphten chủ yếu là các vòng 5, 6 cạnh, các hợp chất chứa vòng thơm từ bezen trở lên đợc gọi là aromatic. • Khí tự nhiên bao gồm...

   236 p cntp 19/07/2012 212 2

 • Hàm lượng nước trong HC

  Hàm lượng nước trong HC

  Tài liệu tham khảo dành cho các bạn sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẵng có thể củng cố kiến thức và nâng cao kỹ năng học tập cho bản thân. Chúc các bạn học tốt nhé Trong nuôi tôm, màu nước nuôi rất quan trọng. Có màu nước lợi cho tôm và cũng có màu nước lại gây hại cho tôm. Vì vậy người nuôi tôm cần nắm vững quy luật...

   70 p cntp 19/07/2012 207 7

 • Bài giảng về lippid

  Bài giảng về lippid

  I. Thành phần cấu tạo Lipid là hợp chất hữu cơ chứa hai thành phần chính là alcol và acid béo, được nối với nhau bằng liên kết ester (alcol-acid béo) hoặc bằng liên kết amid (aminoalcol-acid béo). 1. Axit béo Định nghĩa Acid béo là những acid hữu cơ monocarboxyl có công thức chung là R-COOH, có số carbon từ 4 đến 36

   20 p cntp 22/10/2013 195 8

 • Kỹ Thuật Màng và Ứng Dụng - Nguyễn Minh Tân

  Kỹ Thuật Màng và Ứng Dụng - Nguyễn Minh Tân

  Sinh học - Là mội lớp mỏng bao phủ bề mặt hoặc phân chia các phần, cấu trúc hoặc cơ quan trong cơ thể động hoặc thực vật - Màng tế bào Hóa học Mảnh vật chất mỏng được làm từ vật liệu tự nhiên hoặc tổng hợp có khả năng thấm (cho đi qua) một cách chọn lọc một chất nào đó trong hỗn hợp hoặc dung dịch

   87 p cntp 19/07/2012 183 3

 • Complexes

  Complexes

  A central metal atom bonded to a group of molecules or ions is a metal complex. • If it’s charged, it’s a complex ion. Chemistry • Compounds containing complexes are coordination of Coordination Compounds compounds.The molecules or ions coordinating to the metal are the ligands.

   77 p cntp 22/10/2013 180 2

Hướng dẫn khai thác thư viện số