• Chương 2 TÌM KIẾM & SẮP XẾP

  Chương 2 TÌM KIẾM & SẮP XẾP

  Đây là bước các SEOer quan tâm nhiều nhất. Sau khi website của bạn đã được index trong data center của Google. Nó sẽ được đánh giá và xếp hạng để hiển thị ra ngoài trang kết quả tìm kiếm (SERP) thông qua thuật toán của

   79 p cntp 14/12/2012 175 1

 • Chương 3: TRUY VẤN DỮ LIỆU (QUERY)

  Chương 3: TRUY VẤN DỮ LIỆU (QUERY)

  Công dụng: Chọn lựa, rút trích dữ liệu trên một số cột của một hay nhiều bảng theo một điều kiện nào đó (có thể có điều kiện hoặc không). Trên truy vấn chọn lựa, có thể: Tính toán Nhóm dữ liệu (Group) Điều kiện có thể tĩnh hoặc động. Khi điều kiện là động người ta còn gọi là truy vấn có tham số.Các bước tạo truy vấn lựa...

   49 p cntp 14/12/2012 189 1

 • Bài 2:Truy vấn dữ liệu

  Bài 2:Truy vấn dữ liệu

  Một trong những công cụ xử lý dữ liệu trực quan, hữu hiệu trên Access là Query. Có rất nhiều dạng yêu cầu xử lý dữ liệu như: trích - lọc - hiển thị dữ liệu; tổng hợp - thống kê; thêm - bớt - cập nhật dữ liệu;.Select query là loại truy vấn dùng trích - lọc - kết xuất dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau từ CSDL ra một bảng kết quả. Mỗi...

   27 p cntp 14/12/2012 209 1

 • WEB APPLICATION

  WEB APPLICATION

  Định nghĩa web Website là một văn phòng ảo của doanh nghiệp trên mạng Internet. Website bao gồm toàn bộ thông tin, dữ liệu, hình ảnh về các sản phẩm, dịch vụ và hoạt động sản xuất kinh doanh mà doanh nghiệp muốn truyền đạt tới người truy cập Internet. Web là nơi chúng ta có thể trao đổi mọi thông tin ,tài liệu . là nơi chúng ta có thể mua bán trực...

   72 p cntp 14/12/2012 225 1

 • CASCADING STYLE SHEETS - LẬP TRÌNH WEB VỚI C#

  CASCADING STYLE SHEETS - LẬP TRÌNH WEB VỚI C#

  CSS là một chuẩn để định dạng các trang web. CSS mở rộng ngôn ngữ HTML truyền thống với hơn 70 thuộc tính và kiểu dáng cơ bản để áp dụng cho các thẻ HTML. Các nhà lập trình web có thêm nhiều lựa chọn về màu sắc, khoảng cách, vị trí, biên, lề, con trỏ

   29 p cntp 14/12/2012 235 1

 • Sự tự tham chi ếu của cấu trúc trong C

  Sự tự tham chi ếu của cấu trúc trong C

  List là 1 cấu trúc dữ liệu mà nó lưu giữ thông tin tổng quát về vị trí của phần tử tiếp theo. Các phần tử của “single linked list ” chỉ có vị trí tiếp theo. Trong C con trỏ được sử dụng để trỏ tới phần tử tiếp theo. Array(mảng): ta có thể truy nhập ở bất kì vị trí nào trong mảng ngay lập tức. Linked list: ta có thể thay đổi số phần...

   30 p cntp 14/12/2012 174 1

 • LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 8

  LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 8

  Model: là những gì liên quan đến dữ liệu của ứng dụng. Model sẽ chịu trách nhiệm thao tác trực tiếp với database như truy xuất, cập nhật, thêm mới. Model sẽ lấy thông tin và trả về cho View, nó cũng sẽ chịu trách nhiệm thông báo cho Controller những thay đổi dữ liệu nếu có. View: View sẽ chịu trách nhiệm hiển thị thông tin. Ta có thể xem View như các...

   30 p cntp 14/12/2012 206 1

 • LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 7

  LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 7

  Mặc định, Joomla hỗ trợ lập trình tạo module, Component đa ngôn ngữ. § Có 2 hướng xử lý: – Để xử lý đa ngôn ngữ trong lập trình, ta sẽ sử dụng lớp JText của Joomla. – Để xử lý đa ngôn ngữ cho các nội dung lưu trong cơ sở dữ liệu, ta sẽ sử dụng JoomFish. Ví dụ: ta muốn hiển thị dữ liệu dạng bảng thì các tiêu đề bảng ta sẽ xử lý đa...

   24 p cntp 14/12/2012 212 1

 • LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 6

  LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 6

  Khi tạo các trang web ở Back End, nếu có sử dụng các lớp tiện ích về giao diện của Joomla như phân trang, toolbar, lọc dữ liệu…thì trong trang web này phải có một form đặt tên là adminForm thì các lớp tiện ích mới hoạt động được

   39 p cntp 14/12/2012 214 1

 • LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 5

  LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 5

  Giới thiệu: – Mootools là 1 javascript framework – Sử dụng mootools, ta sẽ dễ dàng hơn trong việc ứng dụng công nghệ Ajax vào các trang web trong Joomla

   36 p cntp 14/12/2012 214 1

 • LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 4

  LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 4

  Module là một loại thành phần mở rộng trong Joomla. § Có thể xem module như là một bộ phận độc lập có thể lắp vào trang web hay tháo bỏ khỏi trang web. Module cung cấp một chức năng nhỏ trên trang web. Ví dụ: hiển thị 10 tin tức mới nhất, hiển thị giá vàng, thời tiết

   32 p cntp 14/12/2012 229 1

 • LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 3

  LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 3

  Component là một loại thành phần mở rộng trong Joomla. § Component là tập hợp các trang web có liên quan với nhau. Mỗi chức năng trong website đều liên quan đến một component nào đó § Có 2 loại component: – Component ở Front End – Component ở Back End

   22 p cntp 14/12/2012 208 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số