• LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 2

  LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 2

  Các trang Web được xây dựng thường có một kiểu hiển thị chung dựa trên một mẫu gọi là Template. – Template dành cho Joomla có rất nhiều kiểu dành cho nhiều lĩnh vực khác nhau như văn hóa, nghệ thuật, kinh doanh,…

   21 p cntp 14/12/2012 257 1

 • LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 1

  LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 1

  Joomla là một Website hoàn chỉnh có đầy đủ các chức năng cơ bản, tuy nhiên ta có thể bổ sung thêm các tính năng mới cho Joomla khi cần bằng cách cài thêm các thành phần mở rộng (Component, Module, Plug-in, Language,…) § Các tính năng mới này sẽ giúp cho Website có nhiều chức năng hơn, phong phú và đa dạng hơn.

   12 p cntp 14/12/2012 219 1

 • LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 1: Tổng quan về Joomla

  LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 1: Tổng quan về Joomla

  Giới thiệu – Các nội dung cũ ta sẽ không xóa, mà ta archive nó, nghĩa là ta đưa nó vào kho – Các nội dung đã đưa vào kho thì sẽ không hiển thị trên website. – Muốn hiển thị các nội dung archive ta phải tạo menu item loại Archive.

   32 p cntp 14/12/2012 174 1

 • LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 1

  LẬP TRÌNH WEB CHUYÊN SÂU VỚI CMS JOOMLA_Bài 1

  Joomla! là hệ thống quản trị nội dung mã nguồn mở hàng đầu thế giới hiện nay § Sử dụng Joomla, ta có thể xây dựng được hầu hết các website từ đơn giản đến phức tạp § Việc cài đặt và sử dụng Joomla khá dễ dàng.

   29 p cntp 14/12/2012 197 1

 • Nhập môn mạng máy tính - Chương 2

  Nhập môn mạng máy tính - Chương 2

  TẦNG ỨNG DỤNG – APPLICATION LAYER Nhập môn mạng máy tính .The Application Layer 2.1. Một số khái niệm và nguyên tắc. 2.2. Web & Hyper Text Transfer Protocol. 2.3. Web design and HTTP, Web programming. 2.4. File Transfer Protocol. 2.5. Electronic Mail Protocols. 2.6. Domain Name System. 3 .2.1. Một số khái niệm và nguyên tắc Một số chương trình ứng dụng (network...

   97 p cntp 14/12/2012 251 2

 • Nhập môn mạng máy tính - Chương 1

  Nhập môn mạng máy tính - Chương 1

  Mạng máy tính (computer network) là hệ thống bao gồm nhiều hệ máy tính đơn lẻ (nút mạng) được kết nối với nhau theo kiến trúc nào đó và có khả năng trao đổi thông tin. Nút mạng (node): host, workstation, network component… Kết nối (interconnected): dây (cable), sóng (wave)… Kiến trúc (architecture): Chỉ ra phương thức xây dựng và hoạt động của mạng....

   78 p cntp 14/12/2012 206 1

 • XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG CHO DOANH NGHIỆP

  XÂY DỰNG HỆ THỐNG MẠNG CHO DOANH NGHIỆP

  Đảm bảo sự an toàn cho dữ liệu và khả năng hồi phục dữ liệu khi cần thiết. - Đảm bảo dữ liệu được lưu trữ tốt để phục hồi sau backup. - Lựa chọn thời đúng thời điểm để backup không gây ảnh hưởng hoạt động của máy chủ. - Sử dụng các chiến lược restore hợp lý khi gặp những sự cố khác nhau trên AD

   16 p cntp 14/12/2012 195 2

 • HỆ ĐIỀU HÀNH MẠNG WINDOWS SERVER 2003

  HỆ ĐIỀU HÀNH MẠNG WINDOWS SERVER 2003

  Mô hình Workgroup còn gọi là mô hình peer to peer. Các máy tính trong mạng có vai trò như nhau. Thông tin tài khoản người dùng được lưu trong tập tin SAM (Security Accounts Manager) trên mỗi máy cục bộ. Quá trình chứng thực cho người dùng đăng nhập diễn ra tại máy cục bộ mà user đăng nhập.

   152 p cntp 14/12/2012 218 3

 • Mối quan hệ giữa các máy tính

  Mối quan hệ giữa các máy tính

  Mạng máy tính Nhóm các máy tính và các thiết bị được kết nối thông qua đường truyền thông và các thiết bị chuyên dụng. Mạng máy tính cho phép người sử dụng chia sẻ tài nguyên (thiết bị, dữ liệu), chúng được gọi là tài nguyên mạng. Máy tính đơn Sử dụng chương trình và dữ liệu trên các nơi lưu trữ cục bộ tại máy (như ổ đĩa...

   32 p cntp 14/12/2012 209 1

 • CÁC THIẾT BỊ MẠNG CƠ BẢN

  CÁC THIẾT BỊ MẠNG CƠ BẢN

  Mạng máy tính hay hệ thống mạng (tiếng Anh: computer network hay network system), là một tập hợp các máy tính được kết nối nhau thông qua các phương tiện truyền dẫn để nhằm cho phép chia sẻ tài nguyên: máy in, máy fax, tệp tin, dữ liệu....

   131 p cntp 14/12/2012 182 1

 • Nhập môn mạng máy tính - Chương 5

  Nhập môn mạng máy tính - Chương 5

  Giới thiệu và các dịch vụ 5.2 Phát hiện và sửa lỗi 5.3 Các giao thức đa truy cập 5.4 Định địa chỉ 5.5 Ethernet Link Virtualization: ATM & MPLS .5.1 Giới thiệu và các dịch vụ .Giới thiệu một số công nghệ: host và router gọi là các nút các kênh truyền thông nối liền “link” các nút lân cận gọi là các kết nối các kết nối...

   105 p cntp 14/12/2012 179 1

 • Nhập môn mạng máy tính - Chương 4

  Nhập môn mạng máy tính - Chương 4

  Tầng Mạng – Network layer h 4. 1 Giới thiệu 4.2 Virtual circuit và datagram networks 4.3 Bên trong một router? 4.4 IP: Internet Protocol 4.5 các giải thuật Routing Link state Distance Vector dạng thức Datagram địa chỉ IPv4 ICMP IPv6 Giới thiệu .lớp Network chuyển các đoạn từ host gửi đến host nhận bên gửi sẽ đóng gói các đoạn vào trong các datagram...

   80 p cntp 14/12/2012 218 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số