• Bài giảng xác suất và thống kê toán học

  Bài giảng xác suất và thống kê toán học

  Trong chương này các bạn sẽ được học chuyên đề về Ước lượng xác suất thống kê. Các bài toán đặc trưng về ước lượng, hai dạng toán thông dụng là ước lượng khoảng và ước lượng điểm. Các bạn sẽ được làm quen với các ví dụ rất chi tiết để hoàn thành kiến thức chương này

   311 p cntp 03/01/2013 354 3

 • Bài 4: Nguyên hàm và tích phân bất định

  Bài 4: Nguyên hàm và tích phân bất định

  Nếu F(x) là một nguyên hàm của f(x) trên khoảng (a,b) thì mọi nguyên hàm của f(x) trên khoảng (a,b) đều có dạng F(x)+C với C là một hằng số.

   15 p cntp 27/11/2012 342 1

 • Bài toán quy hoạch tuyến tính: Thuật toán không tính cước phí

  Bài toán quy hoạch tuyến tính: Thuật toán không tính cước phí

  Trong toán học, Bài toán vận tải là một dạng của bài toán quy hoạch tuyến tính. Bài toán vận tải có thể biểu diễn như một đồ thị hai phía, có hướng. Nó có thể ứng dụng vào nhiều vấn đề khác nhau. Giải thuật đơn hình trên bài toán vận tải cũng đơn giản hơn.Một chu trình trong bảng vận tải là một dãy các ô trong đó ô đầu tiên và ô thứ...

   23 p cntp 03/01/2013 340 6

 • Phương pháp đơn hình

  Phương pháp đơn hình

  Có một số phương pháp khác nhau để giải bài toán Qui hoạch tuyến tính : phương pháp hình học , phương pháp phân tích sự biến động của hàm mục tiêu và phương pháp đơn hình . Nếu đối với phương án cực biên x0 với cơ sở J0 của bài toán dạng chính tắc mà với mỗi Dk 0 đều tồn tại xjk 0 đối với bài toán f(x) ® min thì ta có thể điều chỉnh...

   32 p cntp 27/11/2012 330 2

 • Đại số tuyến tính - Bài 3: MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO

  Đại số tuyến tính - Bài 3: MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO

  Ta xét hệ phương trình: Hệ phương trình trên có thể viết ở dạng ma trận: A X=B. Câu hỏi đặt ra là X = ? Xét phương trình: a x = b. Ta có: Tương tự lập luận trên thì liệu ta có thể có như vậy là ma trận sẽ được định nghĩa như thế nào? Ví dụ: Tìm ma trận phụ hợp của ma trận sau: Bài tập: Tìm ma trận phụ hợp của ma trận sau:

   33 p cntp 27/11/2012 319 4

 • Bài giảng môn học xác suất và thông kê - Mai Hoàng Bảo Ân

  Bài giảng môn học xác suất và thông kê - Mai Hoàng Bảo Ân

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học môn xác suất thống kê. Trong tài liệu này các bạn sẽ được tiếp xúc với các công thức cơ bản.Tài liệu về bài tập trắc nghiệm xác suất thống kê giúp các bạn sinh viên rèn luyện kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm cũng như củng cố lý thuyết môn xác suất thống kê...

   59 p cntp 03/01/2013 306 1

 • Bài 7: Tích phân xác định

  Bài 7: Tích phân xác định

  Hàm f(x) liên tục trên (a,b) thì khả tích trên (a,b). Nếu hàm số f(x) xác định tại x và không liên tục tại x nhưng có giới hạn 2 phía tại x thì ta nói x là điểm gián đoạn loại 1 tại x. Nếu f chỉ có hữu hạn điểm gián đoạn loại 1 trên (a,b) thì f khả tích trên (a,b).

   10 p cntp 27/11/2012 302 1

 • Cơ Sở Logic

  Cơ Sở Logic

  Logic hay luận lý học, từ tiếng Hy Lạp cổ điển λόγος (logos), nghĩa nguyên thủy là từ ngữ, hoặc điều đã được nói, (nhưng trong nhiều ngôn ngữ châu Âu đã trở thành có ý nghĩa là suy nghĩ hoặc lập luận hay lý trí). Logic thường được nhắc đến như là một ngành nghiên cứu về tiêu chí đánh giá các luận cứ, mặc dù định nghĩa chính xác của...

   105 p cntp 03/01/2013 300 5

 • Bài 2: Đạo hàm và vi phân

  Bài 2: Đạo hàm và vi phân

  Các quy tắc tính đạo hàm: đạo hàm của tổng hiệu tích thương của 2 hàm số, đạo hàm của hàm số hợp, đạo hàm của hàm số ngược. Trong các quy tác trên thì quy tắc đạo hàm của hàm số số hợp là cần được chú ý nhất.

   14 p cntp 27/11/2012 292 3

 • XÁC SUẤT THỐNG KÊ - ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN, VECTO NGẪU NHIÊN

  XÁC SUẤT THỐNG KÊ - ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN, VECTO NGẪU NHIÊN

  Khái niệm: Đại lượng ngẫu nhiên là đại lượng có thể ngẫu nhiên nhận một số giá trị với xác suất tương ứng xác định. Đại lượng ngẫu nhiên là rời rạc nếu số các giá trị của nó là hữu hạn hoặc vô hạn đếm được Đại lượng ngẫu nhiên là liên tục nếu tập hợp tất cả các giá trị có thể có của nó lấp đầy ít nhất 1 khoảng...

   43 p cntp 03/01/2013 287 1

 • Bài 5: Tích phân hàm hữu tỉ và hàm lượng giác

  Bài 5: Tích phân hàm hữu tỉ và hàm lượng giác

  Tài liệu tham khảo hướng dẫn các bạn học toán tích phân hàm hữu tỉ và hàm lượng giác, mời các bạn tham khảo và đóng góp ý kiến để chúng tôi tap hợp thêm nhiều bài giảng hữu ích cho các độc giả.

   10 p cntp 27/11/2012 270 1

 • Bài 6: Một số dạng tích phân khác

  Bài 6: Một số dạng tích phân khác

  Tích phân hàm hữu tỉ đối với x và trong đó R (u,v) là hàm hữu tỉ đối với u và v và là một tam thức bậc 2 không có nghiệm kép. Phương pháp tổng quát: tuỳ theo dấu của hệ số a ta đưa tam thức về dạng tổng hay hiểu hai bình phương.

   13 p cntp 27/11/2012 253 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số