• Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 15 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

  Bài giảng Marketing quốc tế: Tuần 15 - Th.S Nguyễn Thị Minh Hải

  Mục tiêu tuần 15 "Thực hiện chương trình marketing quốc tế" nhằm giúp các bạn biết được đàm phán xuyên văn hóa, xác định những vấn đề đạo đức trong kinh doanh quốc tế, biết được các chương trình kiểm soát hoạt động marketing.

   20 p cntp 31/01/2018 4 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 4 - Cao Minh Toàn

  Nội dung chương 4 Thị trường và hành vi khách hàng gồm có: Thị trường và hành vi khách hàng là cá nhân, thị trường và hành vi khách hàng là tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng!

   15 p cntp 31/01/2018 3 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 - Cao Minh Toàn

  Nghiên cứu Marketing là quá trình thu thập và phân tích có hệ thống các thông tin (dữ liệu) về các vấn đề liên quan đến các hoạt động Marketing hàng hoá và dịch vụ. Bài giảng Marketing căn bản: Chương 2 Nghiên cứu Marketing do Cao Minh Toàn biên soạn sẽ giúp các bạn nắm các nội dung của về nghiên cứu Marketing.

   7 p cntp 31/01/2018 4 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 3 Môi trường Marketing do Cao Minh Toàn biên soạn cung cấp kiến thức về môi trường vi mô, môi trường vĩ mô, ma trận SWOT. Mời các bạn cùng tham khảo!

   7 p cntp 31/01/2018 4 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 5 - Cao Minh Toàn

  Sau khi học xong chương "Chiến lược marketing mục tiêu" này người học có thể hiểu về: Các dạng chiến lược thị trường, phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thương hiệu trên thị trường.

   19 p cntp 31/01/2018 6 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 1 - Cao Minh Toàn

  Cùng nắm kiến thức trong chương 1 "Nhập Môn Marketing" này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Sự ra đời marketing, các khái niệm, phân loại marketing, vai trò, chức năng marketing, mục tiêu marketing, marketing hỗn hợp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p cntp 31/01/2018 5 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 7, trình bày các nội dung sau: Giá cả là gì, phương pháp định giá, nhân tố ảnh hưởng tới giá, chiến lược định giá, qui trình định giá. Đây là tài liệu học tập và giảng dạy dành cho sinh viên ngành tham khảo.

   12 p cntp 31/01/2018 4 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 - Cao Minh Toàn

  Phân phối là hoạt động liên quan đến quá trình đưa sản phẩm từ người sản xuất đến người sử dụng cuối cùng. Để nắm rõ hơn về phân phối sản phẩm mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Marketing căn bản: Chương 8 do Cao Minh Toàn biên soạn dưới đây.

   15 p cntp 31/01/2018 3 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 9 giúp người học hiểu về "Công cụ truyền thông và quảng bá". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Chiêu thị và quảng bá sản phẩm, quảng cáo, mô hình truyền thông, bán hàng cá nhân, xúc tiến bán hàng, quan hệ công chúng.

   21 p cntp 31/01/2018 4 0

 • Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 - Cao Minh Toàn

  Bài giảng Marketing căn bản: Chương 6 Sản phẩm và Thương hiệu cung cấp cho người học các kiến thức: Thương hiệu, chiến lược sản phẩm, phân loại thương hiệu, sản phẩm, sản phẩm mới, chu kỳ sống sản phẩm.

   25 p cntp 31/01/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 Những vấn đề chung về quản trị nguồn nhân lực, trình bày các nội dung sau: Khái niệm, vai trò và ý nghĩa của quản trị nguồn nhân lực, quá trình phát triển của quản trị nguồn nhân lực, các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực, mô hình quản trị nguồn nhân lực, đánh giá trình độ quản...

   33 p cntp 31/01/2018 6 0

 • Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 - Th.S Trần Phi Hoàng

  Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 3 do Th.S Trần Phi Hoàng biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Khái niệm và ý nghĩa của phân tích công việc, những thông tin cần thu thập trong phân tích công việc, nội dung trình tự thực hiện phân tích công việc, các phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc,...

   13 p cntp 31/01/2018 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số