• Ebook Câu chuyện phía sau giấy: Phần 2 - NXB Trẻ

  Ebook Câu chuyện phía sau giấy: Phần 2 - NXB Trẻ

  Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Các loại hình nghệ thuật từ giấy, tái chế giấy, tương lai của giấy, dòng thời gian, chú giải. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   24 p cntp 31/05/2018 9 1

 • Ebook Câu chuyện phía sau giấy: Phần 1 - NXB Trẻ

  Ebook Câu chuyện phía sau giấy: Phần 1 - NXB Trẻ

  Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Giấy ở khắp nơi quanh ta, lịch sử của giấy, giấy được làm ra như thế nào, các đặc tính của giấy. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   31 p cntp 31/05/2018 8 1

 • Ebook Tài liệu hướng dẫn học tập: Kế toán quản trị - TS Lê Đình Trực (ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh)

  Ebook Tài liệu hướng dẫn học tập: Kế toán quản trị - TS Lê Đình Trực (ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh)

  Cuốn sách "Tài liệu hướng dẫn học tập: Kế toán quản trị" có cấu trúc gồm 8 bài học trình bày các nội dung: Giới thiệu về kế toán quản trị, ứng xử của chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận, quá trình dự toán, phân tích biến động của chi phí, đánh giá thành quả quản lý,.... Mời các bạn cùng tham khảo nôi dung chi...

   228 p cntp 31/05/2018 8 1

 • Tài liệu hướng dẫn kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng

  Tài liệu hướng dẫn kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng

  "Tài liệu hướng dẫn kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng" có nội dung hướng dẫn về cách lập hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn lập hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu - mẫu số, hướng dẫn nộp thuế giá trị gia tăng, thủ tục và địa điểm nộp thuế,... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

   42 p cntp 31/05/2018 9 1

 • Tài liệu hướng dẫn học tập Kế toán quản trị - TS. Lê Đình Trực

  Tài liệu hướng dẫn học tập Kế toán quản trị - TS. Lê Đình Trực

  Kế toán quản trị liên quan đến cách thức nhà quản trị sử dụng thông tin kế toán ra sao trong tổ chức của họ. Các nhà quản trị cần thông tin để thực hiện ba chức năng chủ yếu trong một tổ chức như: Hoạch định, kiểm soát, và ra quyết định. Mục đích của kế toán quan trị là chỉ ra loại thông tin nào nhà quản trị cần, thông tin đó có được...

   228 p cntp 31/05/2018 9 1

 • Giáo trình Kế toán quản trị

  Giáo trình Kế toán quản trị

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành kế toán - Giáo trình, bài giảng chuyên ngành giúp sinh viên củng cố và nâng cao kiến thức của mình. Mục đích hướng dẫn sinh viên hiểu rõ nét về kê toán quản trị, sự giống nhau và khác nhau của kế toán quản trị và kế toán tài chính. Hướng dẫn việc xử lý các thông tin kế toán và áp dụng...

   166 p cntp 31/05/2018 11 1

 • Ebook 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam: Phần 1 - NXB Công an nhân dân

  Ebook 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam: Phần 1 - NXB Công an nhân dân

  Phần 1 ebook gồm các nhân vật anh hùng hào kiệt: Phan Bội Châu, Tăng Bạt Hổ, Vương Thúc Quý, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   52 p cntp 31/05/2018 8 1

 • Ebook 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam: Phần 2 - NXB Công an nhân dân

  Ebook 284 anh hùng hào kiệt của Việt Nam: Phần 2 - NXB Công an nhân dân

  Phần 2 ebook gồm các nhân vật anh hùng hào kiệt: Nguyễn Quang Diêu, Mai Lão Bạng, Lê Văn Huân, Bùi Chính Lộ, Nguyễn Thức Đường, Hồ Phi Huyền,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   71 p cntp 31/05/2018 9 1

 • Ebook Thần người và đất Việt: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook Thần người và đất Việt: Phần 1 - NXB Văn hóa thông tin

  Phần 1 ebook gồm các nội dung: Khía cạnh đời sống tinh thần Việt và các tài liệu, các hệ thống thần linh bản địa Việt cổ, những chuyển biến về quan niệm thần linh trong thời Bắc thuộc,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   86 p cntp 31/05/2018 7 1

 • Ebook Thần người và đất Việt: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

  Ebook Thần người và đất Việt: Phần 2 - NXB Văn hóa thông tin

  Phần 2 ebook gồm các nội dung: Những chân trời mới cho thần linh Đại Việt, sự phối hợp thần linh ở Đàng trong, thần linh địa phương Việt Nam đi vào thời giao lưu cận hiện đại, chiều hướng và những kết quả tập họp thần linh mới,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   111 p cntp 31/05/2018 8 1

 • Ebook Việt sử giai thoại: Phần 1

  Ebook Việt sử giai thoại: Phần 1

  Phần 1 ebook gồm các phần chính: 40 giai thoại từ đời Hùng Vương đến hết thế kỷ X, 51 giai thoại đời Lý, 71 giai thoại đời Trần, 36 giai thoại thời Hồ và thời thuộc Minh. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   251 p cntp 31/05/2018 9 1

 • Ebook Việt sử giai thoại: Phần 2

  Ebook Việt sử giai thoại: Phần 2

  Phần 2 ebook gồm các phần chính: 36 giai thoại thời Hồ và thời thuộc Minh, 62 giai thoại thời Lê Sơ, 65 giai thoại thế kỉ XVI-XVII, 69 giai thoại thế kỉ XVIII, 45 giai thoại thế kỉ XIX. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   379 p cntp 31/05/2018 9 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số