• Giáo trình Quản lý chuỗi cung ứng: Phần 2

  Giáo trình Quản lý chuỗi cung ứng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 "Giáo trình Quản lý chuỗi cung ứng" tiếp tục nghiên cứu về phương pháp đo lường hiệu quả của hệ thống chuỗi cung ứng; giúp bạn đọc biết cách xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng, đánh giá quy trình thực hiện dự án và xác định những vấn đề phát sinh. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình tại đây.

   65 p cntp 28/11/2022 1 0

 • Giáo trình Quản lý chuỗi cung ứng: Phần 1

  Giáo trình Quản lý chuỗi cung ứng: Phần 1

  Giáo trình "Quản lý chuỗi cung ứng: Phần 1" được biên soạn với nội dung trình bày tổng quan về chuỗi cung ứng; hoạt động điều hành chuỗi cung ứng: lập kế hoạch và nguồn cung cấp; hoạt động điều hành chuỗi cung ứng: sản xuất và phân phối; Công nghệ thông tin và chuỗi cung ứng. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình tại đây.

   96 p cntp 28/11/2022 1 0

 • Ebook Mô hình toán thủy văn: Phần 1

  Ebook Mô hình toán thủy văn: Phần 1

  Cuốn sách "Mô hình toán trong thủy văn" gồm có 4 chương và được chia thành 2 phần ebook. Ebook phần 1 gồm có 2 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1 phân tích hệ thống và mô hình toán thủy văn; chương 2 mô hình tất định. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   99 p cntp 28/11/2022 1 0

 • Ebook Mô hình toán thủy văn: Phần 2

  Ebook Mô hình toán thủy văn: Phần 2

  Tiếp nối những nội dung chính ở phần 1, phần 2 cuốn sách "Mô hình toán trong thủy văn" gồm có 2 chương như sau: Chương 3 mô hình ngẫu nhiên, chương 4 ứng dụng của mô hình toán thủy văn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   135 p cntp 28/11/2022 1 0

 • Ebook Bảo vệ môi trường biển: Vấn đề và giải pháp - Phần 1

  Ebook Bảo vệ môi trường biển: Vấn đề và giải pháp - Phần 1

  Cuốn sách "Bảo vệ môi trường biển: Vấn đề và giải pháp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm chung về ô nhiễm môi trường biển; Các điều ước quốc tế và khu vực Đông Nam Á về môi trường biển và ô nhiễm môi trường biển; Tài nguyên, môi trường và ô nhiễm biển tại Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   211 p cntp 28/11/2022 2 0

 • Ebook Bảo vệ môi trường biển: Vấn đề và giải pháp - Phần 2

  Ebook Bảo vệ môi trường biển: Vấn đề và giải pháp - Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Bảo vệ môi trường biển: Vấn đề và giải pháp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chiến lược và các hoạt động liên quan đến bảo vệ môi trường biển, phòng chống ô nhiễm môi trương biển Việt Nam; Pháp luật bảo vệ môi trường biển và phòng chống ô nhiễm môi trường biển Việt Nam. Mời các bạn...

   159 p cntp 28/11/2022 1 0

 • Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 1

  Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 1

  Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Xác định các thông số quang của hệ; Xác định quang sai bậc ba của hệ quang; Tính các viễn vật kính;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   50 p cntp 28/11/2022 1 0

 • Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 2

  Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 2

  Ebook Bài tập Quang kỹ thuật: Phần 2 của tài liệu "Quang kỹ thuật" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tính cận vật kính; Tính thị kính Ramden; Tính thị kính Huygen; Tính kính mắt; Tính các đặc tính của màng mỏng quang học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   66 p cntp 28/11/2022 1 0

 • Ebook Bài tập Cơ học kết cấu (Tập 1: Hệ tĩnh định): Phần 1

  Ebook Bài tập Cơ học kết cấu (Tập 1: Hệ tĩnh định): Phần 1

  Cuốn sách "Cơ học kết cấu (Tập 1: Hệ tĩnh định)" phần 1 trình bày phần đề bài: Phân tích kết cấu tạo hình học của các hệ phẳng; Xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động; Xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng di động;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   56 p cntp 28/11/2022 1 0

 • Ebook Bài tập Cơ học kết cấu (Tập 1: Hệ tĩnh định): Phần 2

  Ebook Bài tập Cơ học kết cấu (Tập 1: Hệ tĩnh định): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Cơ học kết cấu (Tập 1: Hệ tĩnh định)" tiếp tục trình bày phần đáp số và bài giải: Xác định chuyển vị trong hệ thanh phẳng đàn hồi tuyến tính; Xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng di động. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   155 p cntp 28/11/2022 1 0

 • Ebook Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Phần 1

  Ebook Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Phần 1

  Phần 1 của ebook "Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị" (Áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: Tổng quan hệ thống báo cáo kế toán; chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán liên quan đến báo cáo tài chính doanh nghiệp; hệ thống báo cáo tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   227 p cntp 28/11/2022 3 0

 • Ebook Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Phần 2

  Ebook Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị: Phần 2

  Phần 2 của ebook "Báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị" (Áp dụng cho doanh nghiệp Việt Nam)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: báo cáo kế toán quản trị; các báo cáo phục vụ cho việc kiểm soát, đánh giá và ra quyết định của nhà quản trị; lập báo cáo tài chính theo ví dụ tổng hợp về hoạt động của doanh nghiệp trong một...

   117 p cntp 28/11/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số