• Ebook Diễn giải đa dạng sinh học: Phần 1

  Ebook Diễn giải đa dạng sinh học: Phần 1

  Cuốn sách "Diễn giải đa dạng sinh học" nhằm giúp bạn đọc thiết kế một chương trình diễn giải có hiệu quả bất kể có quy mô lớn hay nhỏ. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Xây dựng chương trình, vật trưng bày diễn giải. Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p cntp 27/05/2019 116 0

 • Ebook Các phương pháp nghiên cứu thực vật: Phần 1

  Ebook Các phương pháp nghiên cứu thực vật: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Các phương pháp nghiên cứu thực vật" cung cấp cho người học các kiến thức của 3 chương đầu tiên bao gồm: Các phương pháp nghiên cứu hệ thực vật, các phương pháp phân loại, các phương pháp nghiên cứu thảm thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   93 p cntp 27/05/2019 68 0

 • Ebook Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên: Phần 1

  Ebook Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên" cung cấp cho người học các kiến thức: Gen và đa dạng gen, loài và đa dạng loài, hệ sinh thái và đa dạng hệ sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   116 p cntp 27/05/2019 55 0

 • Ebook Các phương pháp nghiên cứu thực vật: Phần 2

  Ebook Các phương pháp nghiên cứu thực vật: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Các phương pháp nghiên cứu thực vật" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp nghiên cứu phần dưới mặt đất của các thực vật riêng biệt và của quần xã thực vật, phương pháp nghiên cứu đa dạng thực vật, phương pháp nghiên cứu thực vật học dân tộc,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   73 p cntp 27/05/2019 75 0

 • Ebook Diễn giải đa dạng sinh học: Phần 2

  Ebook Diễn giải đa dạng sinh học: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Diễn giải đa dạng sinh học" cung cấp cho bạn đọc các kiến thức: Các hoạt động diễn giải, hoạt động hướng ra cộng đồng, quá trình đánh giá. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   110 p cntp 27/05/2019 68 0

 • Ebook Tối ưu hóa trong công nghiệp thực phẩm: Phần 2 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Tối ưu hóa trong công nghiệp thực phẩm: Phần 2 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Nối tiếp phần 1, phần 2 sách tiếp tục đưa tới bạn vốn kiến thức về: Dự trữ nguyên liệu và lưu kho sản phẩm, tổ chức lao động hợp lý trong các xí nghiệp sản xuất thực phẩm, ứng dụng quy hoạch động và lý thuyết trò chơi trong công nghiệp thực phẩm. Quyển sách này được biên soạn trên cơ sở những bài giảng thuộc phần hai trong chuyên đề...

   86 p cntp 25/02/2019 125 2

 • Ebook Tối ưu hóa trong công nghiệp thực phẩm: Phần 1 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Ebook Tối ưu hóa trong công nghiệp thực phẩm: Phần 1 - NXB Khoa học và Kỹ thuật

  Tối ưu hóa hay còn gọi là quy hoạch toán học hoặc cận trù học là một bộ phận quan trọng của toán học nói chung và của toán ứng dụng nói riêng, quyển sách đem tới cách tối ưu hóa trong công nghiệp thực phẩm gồm 5 chương, riêng phần 1 ebook với thể hiện 2 nội dung để lập kế hoặc sản xuất tối ưu bằng phương pháp quy hoạch toán học, bài tập...

   174 p cntp 25/02/2019 126 3

 • Ebook Vai trò của nước và hệ thống tẩy rửa khử trùng (CIP) trong nhà máy thực phẩm: Phần 2 - NXB Khoa học và Kỹ Thuật Hà Nội

  Ebook Vai trò của nước và hệ thống tẩy rửa khử trùng (CIP) trong nhà máy thực phẩm: Phần 2 - NXB Khoa học và Kỹ Thuật Hà Nội

  Tiếp nối phần 1, phần 2 sách thể hiện nội dung của 2 chưng còn lại: Chương 3. Nước nguyên liệu trong sản xuất bia, chương 4. Trình bày về quá trình tẩy rửa khử trùng trong nhà máy thực phẩm. Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung sách.

   62 p cntp 25/02/2019 114 0

 • Ebook Vai trò của nước và hệ thống tẩy rửa khử trùng (CIP) trong nhà máy thực phẩm: Phần 1 - NXB Khoa học và Kỹ Thuật Hà Nội

  Ebook Vai trò của nước và hệ thống tẩy rửa khử trùng (CIP) trong nhà máy thực phẩm: Phần 1 - NXB Khoa học và Kỹ Thuật Hà Nội

  Phần 1 ebook với kết cấu nội dung gồm 2 chương đầu trình bày về: Chương 1. Các tiêu chuẩn chất lượng của nước trong sản xuất, chương 2. Tương tác của nước với các cấu tử hydrat hóa của các thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p cntp 25/02/2019 78 1

 • Ebook Nguyên lý phòng chóng nấm mốc và mycotoxin: Phần 1 - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Ebook Nguyên lý phòng chóng nấm mốc và mycotoxin: Phần 1 - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Ebook "Nguyên lý phòng chóng nấm mốc và mycotoxin: Phần 1 - NXB Khoa học Kỹ thuật" với kết cấu nội dung gồm 5 chương, ở phần này bao gồm 2 chương đầu với nội dung: Đặc điểm cấu tạo hình thái của nấm mốc, những điều kiện sinh trưởng phát triển của nấm mốc. Mời các bạn cùng tham khảo ebook.

   40 p cntp 25/02/2019 91 0

 • Ebook Nguyên lý phòng chóng nấm mốc và mycotoxin: Phần 2 - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Ebook Nguyên lý phòng chóng nấm mốc và mycotoxin: Phần 2 - NXB Khoa học Kỹ thuật

  Tiếp nối phần 1, phần 2 mang nội dung của 3 chương còn lại của sách như: Cuốn sách cũng gồm nguyên lý phòng chống nấm mốc, các loại nấm mốc ở Việt Nam, nấm mốc thường gặp và phương pháp định loại. Cuốn sách cũng gồm các loài nấm mốc do các nhà khoa học trong và ngoài nước đã phát hiện có ở Việt Nam, kèm theo phần nấm mốc thường gặp với...

   142 p cntp 25/02/2019 73 1

 • Ebook Con người và môi trường: Phần 1

  Ebook Con người và môi trường: Phần 1

  Ebook Con người và môi trường: Phần 1 trình bày các khái niệm cơ bản về tài nguyên, môi trường và sinh thái, tài nguyên nước và ô nhiễm môi trường nước. Mời các bạn tham khảo.

   224 p cntp 28/01/2019 111 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số