• Thức ăn gia súc đang là một vấn đề nan giải cho ngành chăn nuôi ở nước t1

    Thức ăn gia súc đang là một vấn đề nan giải cho ngành chăn nuôi ở nước t1

    Thức ăn gia súc đnag là một vấn đề nan giải cho ngành chăn nuôi ở nước ta, Hiện tượng thiếu dinh dưỡng rất lớn tới sự sinh trưởng và phát triển bình thường của gia súc, làm cho gia súc kém phát triển, còi cọc, sản xuất giảm súc. Vấn đề bổ sung đạm, vitamin và các muối khoán trong thức ăn đã trở thành một vấn đề cần được quan tâm

     23 p cntp 24/05/2013 171 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số