• Bài giảng Động học xúc tác: Động học các phản ứng phức tạp

  Bài giảng Động học xúc tác: Động học các phản ứng phức tạp

  Bài giảng Động học xúc tác - Động học các phản ứng phức tạp trình bày về phản ứng phức tạp, nguyên lý độc lập (Mỗi phản ứng thành phần diễn ra theo qui luật động học độc lập không phụ thuốc vào các phản ứng thành phần khác) và các phản ứng phức tạp như: phản ứng thuận nghịch, phản ứng song song và phản ứng nối tiếp.

   12 p cntp 26/06/2015 1 1

 • Bài giảng Động học xúc tác: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng hóa học

  Bài giảng Động học xúc tác: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng hóa học

  Bài giảng Động học xúc tác - Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng hóa học trình bày về các kiểu ảnh hưởng, hệ số nhiệt độ, phương trình kinh nghiệm, phương trình Arrhenius và ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

   11 p cntp 26/06/2015 2 1

 • Bài giảng Động học xúc tác: Động hóa học

  Bài giảng Động học xúc tác: Động hóa học

  Bài giảng Động học xúc tác - Động hóa học trình bày 4 nội dung chính sau: diễn biến tốc độ phản ứng, các phương pháp nghiên cứu động hóa học, các yếu tố ảnh hưởng và ứng dụng của động hóa học trong tổng hợp hóa dược, dược lâm sàng, công nghệ bào chế và chiết xuất dược liệu.

   31 p cntp 26/06/2015 0 0

 • Bài giảng Động học xúc tác: Ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ phản ứng hóa học

  Bài giảng Động học xúc tác: Ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ phản ứng hóa học

  Bài giảng Động học xúc tác - Ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ phản ứng hóa học gồm các nội dung sau: giới thiệu lịch sử xúc tác, đại cương về chất xúc tác, xúc tác đồng thể, xúc tác acid – base, xúc tác acid - base đặc hiệu và xúc tác acid – base mở rộng.

   22 p cntp 26/06/2015 1 0

 • Bài giảng Công nghệ chuyển hóa than: Phần 6 - GV. Văn Đình Sơn Thọ

  Bài giảng Công nghệ chuyển hóa than: Phần 6 - GV. Văn Đình Sơn Thọ

  Trong phần 6 Các kỹ thuật đốt than thuộc bài giảng Công nghệ chuyển hóa than có nội dung trình bày về cháy theo lớp cố định, công nghệ đốt tầng chặt, buồng đốt than bụi, cháy tầng sôi, khí thải của quá trình đốt, sự hình thành NOx trong vùng cháy.

   29 p cntp 26/06/2015 1 1

 • Bài giảng Công nghệ chuyển hóa than: Phần 6 - GV. Văn Đình Sơn Thọ

  Bài giảng Công nghệ chuyển hóa than: Phần 6 - GV. Văn Đình Sơn Thọ

  Trong phần 6 Các kỹ thuật đốt than thuộc bài giảng Công nghệ chuyển hóa than có nội dung trình bày về cháy theo lớp cố định, công nghệ đốt tầng chặt, buồng đốt than bụi, cháy tầng sôi, khí thải của quá trình đốt, sự hình thành NOx trong vùng cháy.

   29 p cntp 26/06/2015 1 1

 • Bài giảng Hoá học và hoá lý polyme: Chương 10

  Bài giảng Hoá học và hoá lý polyme: Chương 10

  Chương 10 Dung dịch polyme thuộc bài giảng Hoá học và hoá lý polyme, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm về hệ polymer–chất lỏng thấp phân tử, lý thuyết dung dịch polyme, các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trương và hòa tan của polymer, hóa dẻo polymer.

   65 p cntp 26/06/2015 1 0

 • Bài giảng Hóa học vô cơ

  Bài giảng Hóa học vô cơ

  Mục tiêu của bài giảng nhằm: xác định được vị trí và đặc điểm về cấu trúc electron của các kim loại phân nhóm IA, IIA; liệt kê được một số tính chất hóa học của các đơn chất; viết được phương trình phản ứng của các hợp chất điển hình của chúng; kể tra được một số ứng dụng và các kim loại vai trò sinh học của đơn chất và hợp...

   98 p cntp 26/06/2015 1 0

 • Bài giảng Công nghệ chuyển hóa than: Phần 3 - GV. Văn Đình Sơn Thọ

  Bài giảng Công nghệ chuyển hóa than: Phần 3 - GV. Văn Đình Sơn Thọ

  Phần 3 Cấu tạo hóa học của than thuộc bài giảng Công nghệ chuyển hóa than có nội dung trình bày về nghiên cứu cấu tạo Than bằng phương pháp hóa học, nghiên cứu cấu tạo than bằng phương pháp hóa lý, đưa ra mô hình, chứng minh lại mô hình cấu tạo.

   36 p cntp 26/06/2015 0 0

 • Bài giảng Hóa phân tích thực phẩm - ThS. Phạm Kim Phượng

  Bài giảng Hóa phân tích thực phẩm - ThS. Phạm Kim Phượng

  Bài giảng Hóa phân tích thực phẩm nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản trong phân tích định tính và định lượng, cung cấp các giải pháp xây dựng phương pháp phân tích, cung cấp kỹ thuật phân tích cổ điển và hiện đại, cung cấp những ứng dụng của lãnh vực hóa học phân tích trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn.

   31 p cntp 26/06/2015 1 1

 • Bài giảng Công nghệ chuyển hóa than: Phần 1 - GV. Văn Đình Sơn Thọ

  Bài giảng Công nghệ chuyển hóa than: Phần 1 - GV. Văn Đình Sơn Thọ

  Bài giảng Công nghệ chuyển hóa than: Phần 1 Giới thiệu chung về nguồn gốc quá trình hình thành than, cấu tạo hóa học của than, thành phần hóa học của than, động học các phản ứng chính của quá trình, công nghệ cháy, công nghệ nhiệt phân than, công nghệ khí hóa than, công nghệ phụ trợ, ứng dụng chính của công nghệ khí hóa than Sản xuất nhiên...

   24 p cntp 26/06/2015 0 0

 • Bài giảng Công nghệ chuyển hóa than: Phần 2 - GV. Văn Đình Sơn Thọ

  Bài giảng Công nghệ chuyển hóa than: Phần 2 - GV. Văn Đình Sơn Thọ

  Mục tiêu của phần 2 Nguồn gốc quá trình hình thành than thuộc bài giảng Kinh doanh quốc tế có kết cấu nội dunbg như sau: các thành phần của thực vật, quá trình biến đổi hóa học khi tạo than, các giai đoạn của quá trình tạo than, các điều kiện ảnh hưởng quá trình tạo than.

   18 p cntp 26/06/2015 0 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số