• Giáo trình Hệ sinh thái nông nghiệp và phát triển bền vững: Phần 2

  Giáo trình Hệ sinh thái nông nghiệp và phát triển bền vững: Phần 2

  Phần 2 giáo trình trình bày nội dung chương 4 - Chăn nuôi trong hệ sinh thái nông nghiệp và đa dạng sinh học, chương 5 - Phát triển bền vững nông nghiệp. Mời các bạn cùn theo dõi nội dung chi tiết của tài liệu.

   90 p cntp 25/07/2016 1 0

 • Giáo trình Hệ sinh thái nông nghiệp và phát triển bền vững: Phần 1

  Giáo trình Hệ sinh thái nông nghiệp và phát triển bền vững: Phần 1

  Phần 1 giáo trình gồm nội dung 3 chương đầu: Sinh thái nông nghiệp; đa dạng sinh học và chức năng của sinh vật đất; đa dạng sinh học, chức năng hệ sinh thái và quản lý sâu hại trong các hệ thống nông nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   91 p cntp 25/07/2016 1 0

 • Giáo trình Môi trường và Con người - Sinh thái học nhân văn: Phần 1

  Giáo trình Môi trường và Con người - Sinh thái học nhân văn: Phần 1

  Nội dung xuyên suốt của giáo trình là khảo sát, phân tích và giải quyết các mối quan hệ tương tác của con người trong hệ thống "Con người - Tự nhiên - Xã hội", liên quan đến sự phát triển bền vững của hệ sinh thái nhân văn. Phần 1 giáo trình gồm nội dung 2 chương đầu: Các khái niệm sinh thái học cơ bản, các yếu tố sinh thái của môi trường....

   106 p cntp 25/07/2016 1 0

 • Giáo trình Môi trường và Con người - Sinh thái học nhân văn: Phần 2

  Giáo trình Môi trường và Con người - Sinh thái học nhân văn: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình gồm nội dung các chương: Loài người sinh học trong hệ sinh thái tự nhiên, con người xã hội trong hệ sinh thái nhân văn, trí tuệ quyển và nền kinh tế trí thức. Giáo trình là tài liệu học tập cho khoa Sinh học và khoa Giáo dục chính trị của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Đồng thời giáo trình cũng là tài liệu tham...

   162 p cntp 25/07/2016 1 0

 • Giáo trình Sinh học tế bào: Phần 1 - Hoàng Đức Cự

  Giáo trình Sinh học tế bào: Phần 1 - Hoàng Đức Cự

  Sinh học tế bào được biên soạn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản, toàn diện, cập nhật về cấu trúc cũng như các cơ chế hoạt động xảy ra trong tế bào. Với mong muốn cụ thể hoá các nội dung đó, cuốn sách được chia thành sáu chương: Cấu trúc tế bào, màng sinh chất, sự tương tác tế bào - tế bào, năng lượng và sự trao đổi chất, tế bào...

   117 p cntp 25/07/2016 1 0

 • Giáo trình Sinh học tế bào: Phần 2 - Hoàng Đức Cự

  Giáo trình Sinh học tế bào: Phần 2 - Hoàng Đức Cự

  Tiếp nối phần 1, phần 2 gồm nội dung chương 4 đến chương 6, trình bày về năng lượng và sự trao đổi chất, tế bào thu hái năng lượng như thế nào, quang hợp. Giáo trình không những cần cho sinh viên ngành Sinh học, Nông nghiệp, Y dược, học sinh trung học phổ thông mà còn cho học viên cao học, giáo viên trung học và cả cho cán bộ giảng dạy, cán bộ...

   108 p cntp 25/07/2016 1 0

 • Giáo trình môn học Xử lý ra hoa: Phần 1

  Giáo trình môn học Xử lý ra hoa: Phần 1

  Phần 1 giáo trình gồm nội dung 5 chương: Sinh học và sự phát triển hoa, những khái niệm về sự kích thích và ức chế sự ra hoa, các yếu tố ảnh hưởng lên sự ra hoa, biện pháp kích thích ra hoa, sự ra hoa và biện pháp xử lý ra hoa nhãn (Dimocarpus Longan Lour.). Mời các bạn cùng tham khảo.

   98 p cntp 25/07/2016 1 0

 • Giáo trình môn học Xử lý ra hoa: Phần 2

  Giáo trình môn học Xử lý ra hoa: Phần 2

  Giáo trình môn học Xử lý ra hoa có kết cấu gồm 9 chương. Phần 2 sau đây gồm nội dung chương 6 đến chương 9 trình bày sự ra hoa và biện pháp xử lý ra hoa xoài, sự ra hoa và biện pháp xử lý ra hoa sầu riêng, điều khiển cho chôm chôm ra hoa rãi vụ, sự ra hoa và biện pháp xử lý ra hoa cây có múi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p cntp 25/07/2016 1 0

 • Giáo trình Thực tập Hệ thống học thực vật: Phần 1

  Giáo trình Thực tập Hệ thống học thực vật: Phần 1

  Trong khuôn khổ giáo trình "Thực tập Hệ thống học thực vật", việc giới thiệu đầy đủ các phương pháp và thiết bị chuyên dùng cho từng ngành thực vật không được đặt ra. Các tác giả chỉ giới thiệu những dụng cụ và phương pháp cần thiết để nghiên cửu hệ thống thực vật cho các sinh viên trong những năm đầu ở mức độ giáo trình cơ sở....

   79 p cntp 25/07/2016 1 0

 • Giáo trình Thực tập Hệ thống học thực vật: Phần 2

  Giáo trình Thực tập Hệ thống học thực vật: Phần 2

  Giáo trình Thực tập Hệ thống học thực vật nhằm giúp sinh viên nắm được những phần cơ bản của giáo trình lý thuyết hệ thống thực vật một cách tốt hơn. Đổng thời, hiểu biết các kỹ thuật cần thiết khi nghiên cứu những môn học khác có liên quan. Thông qua các kỹ thuật tiến hành trong phòng thí nghiệm sẽ góp phần rèn luyện cho sinh viên tác...

   88 p cntp 25/07/2016 1 0

 • Giáo trình Sinh học phát triển cá thể động vật: Phần 1

  Giáo trình Sinh học phát triển cá thể động vật: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Sinh học phát triển cá thể động vật" gồm nội dung 5 chương đầu của tài liệu: Các vấn đề chung, cơ sở của sự phát triển, các hình thức sinh sản của sinh vật, sự phát triển của sinh vật bậc thấp, tạo giao tử. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p cntp 25/07/2016 1 0

 • Giáo trình Sinh học phát triển cá thể động vật: Phần 2

  Giáo trình Sinh học phát triển cá thể động vật: Phần 2

  Phần 2 giáo trình "Sinh học phát triển cá thể động vật" gồm nội dung các chương: Thụ tinh, sự phát triển phôi sớm, sơ lược sự phát triển cá thể của động vật đa bào, cơ chế của sự phát triển. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

   55 p cntp 25/07/2016 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số