• Ebook Quản lý an toàn thực phẩm: Phần 1

  Ebook Quản lý an toàn thực phẩm: Phần 1

  Ebook "Quản lý an toàn thực phẩm" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quản lý mối nguy và ngộ độc thực phẩm; Ô nhiễm thực phẩm; Quản lý vệ sinh sản xuất chế biến thực phẩm; An toàn về bao bì thực phẩm;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   200 p cntp 25/09/2022 5 0

 • Ebook Quản lý an toàn thực phẩm: Phần 2

  Ebook Quản lý an toàn thực phẩm: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Quản lý an toàn thực phẩm" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật cơ bản trong kiểm nghiệm thực phẩm; Nghiệp vụ tham gia thanh tra; Nghiệp vụ quản lý an toàn thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   228 p cntp 25/09/2022 4 0

 • Ebook Bài tập quản trị chiến lược: Phần 1

  Ebook Bài tập quản trị chiến lược: Phần 1

  Ebook "Bài tập quản trị chiến lược" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các kỹ thuật phân tích chiến lược; Các ma trận phân tích cơ cấu danh mục đầu tư; Kỹ thuật phân tích định hướng chiến lược; Phương pháp nghiên cứu tình huống trong quản trị chiến lược. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   138 p cntp 25/09/2022 3 0

 • Ebook Bài tập quản trị chiến lược: Phần 2

  Ebook Bài tập quản trị chiến lược: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Bài tập quản trị chiến lược" giới thiệu 30 dạng bài tập tính toán và vận dụng các kỹ thuật phân tích chiến lược; Giới thiệu 155 câu hỏi ôn tập, câu hỏi thảo luận và câu hỏi trắc nghiệm phục vụ cho việc ôn tập thi cử. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   33 p cntp 25/09/2022 2 0

 • Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp: Phần 1

  "Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận về văn hóa và văn hóa doanh nghiệp; Văn hóa dân tộc; Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành văn hóa doanh nghiệp; Tác động của văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   85 p cntp 25/09/2022 3 0

 • Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp: Phần 2

  "Giáo trình Xây dựng văn hóa và văn hóa doanh nghiệp" phần 2 tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương thức xây dựng văn hóa doanh nghiệp thời kỳ hội nhập; Hệ thống các văn bản về văn hóa doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   88 p cntp 25/09/2022 3 0

 • Giáo trình Vi khí hậu và khí hậu ứng dụng: Phần 2

  Giáo trình Vi khí hậu và khí hậu ứng dụng: Phần 2

  Tiếp nối nội dung phần 1, phần 2 giáo trình Vi khí hậu và khí hậu ứng dụng gồm có 3 chương với những nội dung cụ thể sau: Chương 4 chế độ gió - mưa - ẩm do ảnh hưởng của các dạng địa hình và lớp phủ thực vật; chương 5 phương pháp nghiên cứu vi khí hậu; chương 6 khí hậu ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   110 p cntp 25/09/2022 6 0

 • Giáo trình Vi khí hậu và khí hậu ứng dụng: Phần 1

  Giáo trình Vi khí hậu và khí hậu ứng dụng: Phần 1

  Giáo trình Vi khí hậu và khí hậu ứng dụng: Phần 1 gồm có 3 chương với những nội dung cụ thể sau: Chương 1 những khái niệm cơ bản về vi khí hậu; chương 2 cân bằng nhiệt và cân bằng bức xạ của mặt hoạt động; chương 3 chế độ bức xạ - nhiệt do ảnh hưởng của dạng địa hình và lớp phủ thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo.

   51 p cntp 25/09/2022 6 0

 • Giáo trình Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các khái niệm về môi trường; Xử lý nước thải công nghiệp; Xử lý AEROSOL; Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ; Xử lý khí thải bằng phương pháp nhiệt và xúc tác; Sự phát tán chất thải vào khí quyển;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   106 p cntp 25/09/2022 5 0

 • Giáo trình Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Kỹ thuật xử lý chất thải công nghiệp tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản về nước; Tách các hạt lơ lửng ra khỏi nước thải; Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý; Xử lý chất thải rắn công nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   258 p cntp 25/09/2022 5 0

 • Ebook Những bài tập chọn lọc và trả lời sinh hóa (Bài tập trắc nghiệm): Phần 1

  Ebook Những bài tập chọn lọc và trả lời sinh hóa (Bài tập trắc nghiệm): Phần 1

  Ebook "Những bài tập chọn lọc và trả lời sinh hóa (Bài tập trắc nghiệm)" được biên soạn nhằm giúp bạn đọc tập trung vào những nội dung chủ yếu trong môn sinh hóa. Sách được viết dưới dạng câu hỏi trắc nghiệm, tập trung giải đáp 38 phần. Phần 1 gồm các câu hỏi – bài tập có liên quan đến các vấn đề quan trọng và chủ yếu trong kiến thức...

   46 p cntp 25/09/2022 5 0

 • Ebook Những bài tập chọn lọc và trả lời sinh hóa (Bài tập trắc nghiệm): Phần 2

  Ebook Những bài tập chọn lọc và trả lời sinh hóa (Bài tập trắc nghiệm): Phần 2

  Ebook "Những bài tập chọn lọc và trả lời sinh hóa (Bài tập trắc nghiệm)" phần 2 trình bày phần trả lời được mở rộng và đi sâu vào những điểm quan trọng có phân tích,lý giả để giúp cho việc ôn tập nắm vững kiến thức cơ bản và giải thích các hiện tượng Sinh hóa, các mối liên quan của con đường trao đổi chất và lượng diễn ra trong cơ...

   45 p cntp 25/09/2022 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số