• Giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng" trình bày các nội dung: Toán tử tải bội, kế thừa, khuôn hình, các dòng xuất nhập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p cntp 21/05/2023 17 0

 • Giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng: Phần 1

  Giáo trình "Kỹ thuật lập trình hướng đối tượng" sẽ cung cấp một cách tiếp cận tổng thể về phương pháp lập trình hướng đối tượng đồng thời cũng cung cấp các kỹ thuật cơ bản về phát triển các ứng dụng bằng ngôn ngữ lập trình C++, một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được sử dụng thông dụng nhất hiện nay. Sách được chia...

   112 p cntp 21/05/2023 18 1

 • Ebook Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử (Tập 1): Phần 1

  Ebook Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử (Tập 1): Phần 1

  Tài liệu "Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử (Tập 1)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cân bằng pha lỏng - hơi; Điều kiện cân bằng pha; Các định luật Dalton, Raoult và Henry; Đánh giá hệ số hoạt độ dựa vào các số liệu đẳng khí; Chưng cất và ngưng tụ một bậc;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   135 p cntp 21/05/2023 14 0

 • Ebook Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử (Tập 1): Phần 2

  Ebook Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ thuật tách hỗn hợp nhiều cấu tử (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Chưng cất nhiều bậc liên tục; Các quá trình chưng cất ứng dụng trong công nghiệp; Chưng cất nhiều bậc gián đoạn; Tiết kiệm năng lượng trong chưng cất. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   265 p cntp 21/05/2023 16 0

 • Ebook Keo dán hóa học và công nghệ: Phần 1

  Ebook Keo dán hóa học và công nghệ: Phần 1

  Ebook "Keo dán hóa học và công nghệ" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Keo dán trên cơ sở protein; Keo dán trên cơ sở polysacarit; Keo dán trên cơ sở cao su; Keo dán trên cơ sở nhựa nhiệt rắn; Keo dán trên cơ sở Vinyl Polyme; Keo dán vô cơ và xi măng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   237 p cntp 21/05/2023 13 0

 • Ebook Keo dán hóa học và công nghệ: Phần 2

  Ebook Keo dán hóa học và công nghệ: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Keo dán hóa học và công nghệ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật dán; Những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng bám dính; Các tính chất và phương pháp kiểm tra; Keo dán giấy và sợi; Keo dán nhựa; Keo dán vải sợi và cao su; Keo dán gỗ; Dán thủy tinh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   289 p cntp 21/05/2023 11 0

 • Giáo trình Hóa phân tích (Dùng cho sinh viên chuyên Hóa): Phần 1

  Giáo trình Hóa phân tích (Dùng cho sinh viên chuyên Hóa): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Hóa phân tích" trình bày các nội dung: Đại cương về hóa phân tích, nồng độ dung dịch, xử lý số liệu thực nghiệm trong phân tích, cân bằng hóa học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   86 p cntp 21/05/2023 20 0

 • Giáo trình Hóa phân tích (Dùng cho sinh viên chuyên Hóa): Phần 2

  Giáo trình Hóa phân tích (Dùng cho sinh viên chuyên Hóa): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Hóa phân tích" trình bày các nội dung: Phương pháp phân tích khối lượng, phương pháp phân tích thể tích, phương pháp chuẩn độ Acid - Base, phương pháp chuẩn độ tạo phức, phương pháp chuẩn độ kết tủa, chuẩn độ oxy hóa - khử. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   86 p cntp 21/05/2023 17 0

 • Giáo trình Môi trường đại cương: Phần 1

  Giáo trình Môi trường đại cương: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Môi trường đại cương" trình bày các nội dung: Kiến thức đại cương về khoa học môi trường, các thành phần cơ bản của môi trường, các nguyên lý sinh thái học ứng dụng trong khoa học môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   117 p cntp 21/05/2023 18 0

 • Giáo trình Môi trường đại cương: Phần 2

  Giáo trình Môi trường đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Môi trường đại cương" trình bày các nội dung: Tài nguyên thiên nhiên, dân số học và các nhu cầu của con người, tác động của con người đối với môi trường. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   105 p cntp 21/05/2023 21 0

 • Ebook Hỏi đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở: Phần 1

  Ebook Hỏi đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở: Phần 1

  Cuốn Hỏi đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho cán bộ và nhân dân, giúp cho công tác bảo vệ môi trường từ cơ sở đạt kết quả tốt, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 dưới đây.

   136 p cntp 21/05/2023 19 0

 • Ebook Hỏi đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở: Phần 2

  Ebook Hỏi đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở: Phần 2

  Nội dung cuốn Hỏi đáp về công tác bảo vệ môi trường ở cơ sở" được trình bày cụ thể như sau: Môi trường và tài nguyên; đa dạng sinh học; ô nhiễm môi trường; biến đổi khí hậu; sức khỏe môi trường; đạo đức môi trường; phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

   146 p cntp 21/05/2023 17 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số