• Bài giảng Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp - TS. Trần Phước

  Bài giảng Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp - TS. Trần Phước

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp do TS. Trần Phước biên soạn sau đây để nắm bắt những kiến thức về kế toán thuế doanh nghiệp hiện hành; kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kế toán và những ngành có liên quan.

   46 p cntp 31/10/2019 33 0

 • Bài giảng Kiểm toán 2: Chuyên đề 1 - PGS.TS. Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kiểm toán 2: Chuyên đề 1 - PGS.TS. Vũ Hữu Đức

  Chuyên đề 1 của bài giảng Kiểm toán 2 trình bày về vấn đề trách nhiệm kiểm toán viên. Chuyên đề này giới thiệu những khái niệm chuyên sâu về trách nhiệm kiểm toán viên; bao gồm những trách nhiệm chung đối với công việc kiểm toán báo cáo tài chính, cũng như các trách nhiệm cụ thể đối với gian lận, sai sót hay các hành vi không tuân thủ.

   23 p cntp 31/10/2019 39 0

 • Bài giảng Kiểm toán 2: Chuyên đề 2 - PGS.TS. Vũ Hữu Đức

  Bài giảng Kiểm toán 2: Chuyên đề 2 - PGS.TS. Vũ Hữu Đức

  Bài giảng chuyên đề 2 trang bị cho người học những hiểu biết về bằng chứng kiểm toán. Chương này giới thiệu bốn loại bằng chứng kiểm toán đặc biệt, đó là: Sự kiện sau ngày khóa sổ, giả định hoạt động liên tục, các bên liên quan, nợ tiềm tàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   63 p cntp 31/10/2019 18 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán 1: Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán

  Mục tiêu của bài giảng "Kiểm toán 1: Tổng quan về kiểm toán và môi trường kiểm toán" là giới thiệu khái niệm kiểm toán và phân biệt các loại hình kiểm toán; cung cấp kiến thức cơ bản về môi trường kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p cntp 31/10/2019 7 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Bằng chứng kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán 1: Bằng chứng kiểm toán

  Bài giảng "Kiểm toán 1: Bằng chứng kiểm toán" cung cấp cho người học các kiến thức tổng quát về bằng chứng kiểm toán, phương pháp lựa chọn các phần tử thử nghiệm, hồ sơ kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   41 p cntp 31/10/2019 6 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Hệ thống kiểm soát nội bộ

  Bài giảng Kiểm toán 1: Hệ thống kiểm soát nội bộ

  Bài giảng "Kiểm toán 1: Hệ thống kiểm soát nội bộ" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên hiểu biết về hệ thống kiểm soát nội bộ trong một tổ chức; đánh giá vai trò của hệ thống kiểm soát nội bộ đối với việc kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p cntp 31/10/2019 9 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Chuẩn bị kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán 1: Chuẩn bị kiểm toán

  Bài giảng "Kiểm toán 1: Chuẩn bị kiểm toán" trình bày các nội dung: Cơ sở dẫn liệu và mục tiêu kiểm toán, trọng yếu, hiểu biết về đơn vị và môi trường, rủi ro kiểm toán, lập kế hoạch kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   78 p cntp 31/10/2019 9 0

 • Bài giảng Kiểm toán 1: Hoàn thành kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán 1: Hoàn thành kiểm toán

  Bài giảng "Kiểm toán 1: Hoàn thành kiểm toán" giúp sinh viên nắm được các bước chuẩn bị hoàn thành kiểm toán, giải thích được nội dung báo cáo kiểm toán và các ý kiến của kiểm toán viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p cntp 31/10/2019 6 0

 • Ứng dụng mô hình mạng trí tuệ nhân tạo (ANN) nghiên cứu dự báo dòng chảy trên sông Nậm Mức

  Ứng dụng mô hình mạng trí tuệ nhân tạo (ANN) nghiên cứu dự báo dòng chảy trên sông Nậm Mức

  Sông Nậm Mức là một chi lưu lớn của lưu vực sông Đà, hiện có thủy điện Nậm Mức đã đi vào vận hành (2014) nên việc tính toán và dự báo dòng chảy đến hồ là cần thiết để có thể phục vụ cho bài toán vận hành thủy điện nhánh Nậm Mức nói riêng và vận hành toàn bộ hệ thống công trình trên lưu vực sông Đà nói chung. Mô hình mạng trí tuệ...

   8 p cntp 31/10/2019 8 0

 • Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano compozit mới Fe-MIL-88B/GO ứng dụng trong phân hủy quang xúc tác thuốc nhuộm trong môi trường nước

  Nghiên cứu tổng hợp vật liệu nano compozit mới Fe-MIL-88B/GO ứng dụng trong phân hủy quang xúc tác thuốc nhuộm trong môi trường nước

  Vật liệu composite kết hợp giữa Fe-MIL-88B và graphen oxit được tổng hợp bằng phương pháp nhiệt dung môi. Các mẫu vật liệu được đặc trưng bởi phương pháp nhiễu xạ tia X(XRD), phương pháp hấp phụ và khử hấp phụ N2 (BET), phương pháp kính hiển vi điện tử truyền qua (TEM), phương pháp phổ hồng ngoại (FT-IR). Vật liệu nano composite Fe-MIL-88B/GO được...

   5 p cntp 31/10/2019 7 0

 • Nghiên cứu chế tạo và đánh giá khả năng hấp phụ asen của màng sợi poly (vinyldiene flouride) graphene oxide

  Nghiên cứu chế tạo và đánh giá khả năng hấp phụ asen của màng sợi poly (vinyldiene flouride) graphene oxide

  Trong nghiên cứu này, màng sợi poly (vinyldiene fluoride) (PVDF) có chứa graphene oxide (GO) được chế tạo bằng phương pháp kéo sợi điện trường quay. Đặc trưng hình thái học và đặc trưng hóa học của màng sợi PVDF/GO được kiểm tra dựa trên ảnh hiển vi điện tử quét (SEM) và phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR).

   5 p cntp 31/10/2019 9 0

 • Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ bùn hoạt tính có bổ sung chế phẩm sinh học Bacillus sp.

  Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ bùn hoạt tính có bổ sung chế phẩm sinh học Bacillus sp.

  Quá trình nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng công nghệ bùn hoạt tính có bổ sung chế phẩm sinh học Bacillus sp ở 3 tải trọng: 0,48 kg COD/m3 .ngày; 0,64 kg COD/m3 .ngày; 0,96 kg COD/m3 .ngày nhằm mục đích đưa ra một phương pháp xử lý đơn giản, hiệu quả và phù hợp với những nơi có quy mô xử lý nhỏ như ký túc xá.

   6 p cntp 31/10/2019 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số