• Giáo trình Dệt không thoi: Phần 1 - TS. Trần Minh Nam

  Giáo trình Dệt không thoi: Phần 1 - TS. Trần Minh Nam

  Giáo trình Dệt không thoi: Phần 1 cung cấp cho bạn đọc các kiến thức về tạo miệng vải và đưa sợi ngang vào miệng vải. Giáo trình là tài liệu giảng dạy học tập, phục vụ cho sinh viên ngành Dệt, đồng thời là tài liệu tham khảo cho học viên cao học, cán bộ làm công tác quản lý ngành Dệt, kỹ sư và cán bộ kỹ thuật đang công tác trong các doanh...

   69 p cntp 28/08/2018 31 0

 • Từ điển chuyên ngành Anh-Việt, Việt-Anh

  Từ điển chuyên ngành Anh-Việt, Việt-Anh

  Nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ của sinh viên khoa Công nghệ May và Thời trang, giúp các em dễ tiếp cận hơn với các tài liệu chuyên ngành từ nước ngoài, tập thể giảng viên khoa đã quyết định cùng nhau biên soạn quyển từ điển mini chuyên ngành cho ba ngành Kỹ thuật Nữ công, Công nghệ May và Thiết kế Thời trang. Cuốn sách đưa ra 4 nội dung cơ bản...

   197 p cntp 28/08/2018 38 1

 • Ebook Structure mechanics of woven fabrics: Part 1

  Ebook Structure mechanics of woven fabrics: Part 1

  Part 1 book "Structure mechanics of woven fabrics" presentation of content: Introduction, objective measurement technology of woven fabrics, structural properties of fabric, the tensile properties of woven fabrics.

   133 p cntp 28/08/2018 30 0

 • Ebook Structure mechanics of woven fabrics: Part 2

  Ebook Structure mechanics of woven fabrics: Part 2

  Part 2 book "Structure mechanics of woven fabrics" presentation of content: The bending properties of woven fabrics, the shear properties of woven fabrics, fabric complex deformation analysis and simulation, mechanical properties of fabrics with seams, modelling drape deformation of woven fabrics and garments – theory,... Invite you to consult

   183 p cntp 28/08/2018 36 0

 • Ebook A comprehensive dictionary of textile: Phần 2

  Ebook A comprehensive dictionary of textile: Phần 2

  The fibre is spun into yarn, which is then processed into fabric in a weaving or knitting mill. After dyeing and finishing, the woven material is ready for delivery either directly to a manufacturer of textile products to finally get stitched into clothes that we wear. Invite you to refer to part 2 book.

   77 p cntp 28/08/2018 26 0

 • Ebook A comprehensive dictionary of textile: Phần 1

  Ebook A comprehensive dictionary of textile: Phần 1

  The term is now applicable to natural and synthetic filaments, yarns, and threads as well as to the woven, knitted, felted, tufted, braided, bonded, knotted, and embroidered fabrics. The spinning and weaving were one of the first crafts that is believed to have been practiced as early as the New Stone Age. Invite you to refer to part 1 book.

   120 p cntp 28/08/2018 28 0

 • Ebook Fundamentals of spun yarn technology: Part 1

  Ebook Fundamentals of spun yarn technology: Part 1

  Part 1 book "Fundamentals of spun yarn technology" content presentation: Fundamentals of yarns and yarn production; materials preparation stage I - Opening, cleaning, and scouring; materials preparation stage II - Fundamentals of the carding process; carding theory; materials preparation stage III.

   272 p cntp 28/08/2018 32 0

 • Ebook Handbook of technical textiles: Part 2

  Ebook Handbook of technical textiles: Part 2

  Part 2 book "Handbook of technical textiles" content presentation: Textile-reinforced composite materials; waterproof breathable fabrics; textiles in filtration; textiles in civil engineering part 1 – Geotextiles; textiles in civil engineering part 2 – Natural fibre geotextiles, medical textiles,... Invite you to consult.

   394 p cntp 28/08/2018 30 0

 • Ebook Fundamentals of spun yarn technology: Part 2

  Ebook Fundamentals of spun yarn technology: Part 2

  Part 2 book "Fundamentals of spun yarn technology" content presentation: Yarn formation structure and properties, the principles of package winding, yarn tensions and balloon geometry in ring spinning and winding, fancy yarn production.

   237 p cntp 28/08/2018 8 0

 • Ebook Handbook of technical textiles: Part 1

  Ebook Handbook of technical textiles: Part 1

  Part 1 book "Handbook of technical textiles" content presentation: Technical textiles market – an overview; technical fibres; technical yarns; technical fabric structures – 1. Woven fabrics; technical fabric structures – 1. Woven fabrics; technical fabric structures – 3. Nonwoven fabrics;... Invite you to consult.

   283 p cntp 28/08/2018 12 0

 • Ebook Fabric analysis: Part 1

  Ebook Fabric analysis: Part 1

  Part 1 book "Fabric analysis" presented the contents chapter 1 -Theory of fabric construction, chapter 2 - The construction of cloth. Invite you to refer to the disclosures.

   52 p cntp 28/08/2018 9 0

 • Ebook Fabric analysis: Part 2

  Ebook Fabric analysis: Part 2

  Following the contents part 1, part 2 the book "Fabric analysis" presented the contents: The geometry of cloth structure, fugurative analysis of fabric structure, a general system of woven fabric geometry, geometry of weaves other than plain, fabric tightness as a measurable quality.

   27 p cntp 28/08/2018 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số